Vård och Omsorgsutbildning för vuxna har startat

Den 18 januari började cirka 20 elever utbildningen vid komvux i Emmaboda. Eleverna kommer att läsa tre terminer vårdkurser på vuxenutbildningen Emmaboda.

Vid uppropet var enhetschefer från vården, administratörer, rektor, IT -pedagog, lärare på plats och berättade om verksamheten.

På torsdag den 21 januari sätter utbildningen igång på allvar och då skall alla ha böcker och datorer för att börja utbildningen.

Utbildningen kommer att starta vid Storgatan 17 för att sedan flytta in i de nya lokalerna vid Rådhusgatan 17.

Eleverna kommer vid godkända kurser i alla ämnen få ett diplom från Vård och Omsorgscollege vilket beskriver kunskapen på läst utbildning.

Till toppen