Förtydligande om fjärrundervisningen på Bjurbäcksskolan 7-9

I tidningen Barometern framgick att från och med vecka 5 är årskurs 7 och 8 på plats och årskurs 9 har distansundervisning. Uppgiften är felaktig och följande gäller:

Vecka 5 har åk 7 och 9 närundervisning (undervisning på plats) och åk 8 fjärrundervisning

Vecka 6 har åk 8 och 9 närundervisning och åk 7 fjärrundervisning

Vecka 7 har åk 7 och 8 närundervisning och åk 9 fjärrundervisning

Till toppen