Fjärrundervisning för enskild klass på Bjurbäcksskolan 7-9

Några elever i en klass i åk 9 och personal på skolan har konstaterats ha covid-19. Smittskyddet rekommenderar att klassen övergår till fjärrundervisning för att bryta smittkedjor.

Ordföranden i krisledningsnämnden beslutar med anledning av detta att

klass 9 C ska ha fjärrundervisning fr o m 2021-03-25 t o m torsdag 2021-04-01.

Rektor har informerat klassen muntligt om beslutet idag och eleverna fick ta med sig datorer och böcker när de gick hem för dagen. Lärare förbereder sig för fjärrundervisning fr o m torsdag 25 mars

Inga undantag görs för några elever eftersom vi då inte uppnår målet med beslutet.

Elever med stödbehov och elevassistent ska alltså följa fjärrundervisningen med den lärare man har i vanliga fall.

Skollunch: Vi hänvisar till webbsidan som tidigare för beställning av matlåda:

https://www.emmaboda.se/direktsidor/bestallning-av-matlada.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen