Covid-19 vid positivt testsvar

Elever, vårdnadshavare och personal uppmanas att informera förskolan/skolan om de testar positivt så att kartläggningen och smittspårningen underlättas.

Den som får covid-19 är inte skyldig att generellt informera skola eller arbetsplats, men är enligt smittskyddslagen skyldig att informera dem man kan ha utsatt för smitta.

Till toppen