Vaccination Covid-19 för ungdomar 12-15 år

Här kommer information gällande vaccination covid -19 för ungdomar i åldern 12-15 år.

Vaccinationen kommer att ske vecka 43 + 45 för de elever som har lämnat in samtycke och hälsodeklaration samt fyllt minst 12 år den 26 oktober.
All vaccination kommer att ske i högstadiets lokaler och kommer att ske grupp-/klassvis. Årskurs 6 (ytterområdena) kommer att vaccineras i samband med att de besöker högstadiet på tisdag förmiddag V45.

Är du sjuk vid vaccinationstillfället kommer ny tid att ges. Har du tackat ja men ännu ej fyllt 12 år kommer möjlighet till vaccination istället ges i januari 2022.

Region Kalmar län kan svara på frågor om vaccination mot covid-19 och ge dig mer information inför ställningstagandet till ditt barns erbjudande om vaccination eller svara på frågor efter vaccinationen, telefon 0480-844 44.

Till toppen