Skolskjuts - Tidtabellskifte 12 december

Den 12 december sker det nationella tidtabellskiftet som Kalmar Länstrafik anpassar trafiken till. Var därför observant på om detta påverkar ditt barns skolskjuts.

Till toppen