Om testning och om att stanna hemma

Alla som har symtom (oavsett om du är vaccinerad mot covid-19 eller ej) ska stanna hemma och göra ett test.

Stanna hemma i sju dagar om du bor med någon som har covid-19. Det gäller även om du är utan symtom, och även om du är vaccinerad mot covid-19.

Till toppen