Yrkesvuxutbildning 1 år 1000P Hantverksteknik mot Sågverksindustrin

Välkommen till TAU Hantverksskola i Vissefjärda. Vår första grupp elever befinner sig nu mitt i sin utbildning. Utrustning och rutiner börjar bli intrimmade. Vi står därmed redo för att ta emot en ny grupp som är intresserade av vår utbildning och ett jobb inom träindustrin. Kanske är du en i den gruppen.

Yrkesvux Hantverksprogram är en utbildning på 1 år där du lär dig grunderna i modernt möbelsnickeri och får en inblick mot sågverksindustrin. Du lär dig att använda en mängd olika handverktyg och snickerimaskiner när du tillverkar möbler i vår välutrustade verkstad. Du lär dig också maskinsäkerhet, teknisk ritning och materialkunskap. Du lär dig även grunderna i CAD-ritning och grunderna i att programmera i vår CNC-maskin. Utbildningen ger en bred baskunskap som leder vidare mot jobb. I samverkan med näringslivet innehåller utbildningen även praktik på företag (APL 7 veckor).

Inom träbranchen sker stora generations och teknikväxlingar, så ny och kompetent personal är mycket eftertraktad.

Utbildningens innehåll

Orienteringskurs för

studieval inom träteknik

100p

Hantverk Introduktion

200p

Finsnickeri 1

200p

Materialkunskap 1

50p

Människan i industrin

100p

Datorstyrd produktion

100p

CAD1

50p

 

Industriautomation


100p

Orienteringskurs mot Sågverksindustrin

100p

Tot: 1000p

Information: Thomas Elmquist 070-62 46 551 thomas.e@tauhantverksskola.se

Nästa kursstart 31/1. Sista datum för ansökan 26/1.
Ansökan via Claes Petersson, Komvux Emmaboda. 0471-24 93 02, claes.petersson@emmaboda.se

Till toppen