Emmaboda Kommun

För dig som elev

Vår ideella organisation finns för att eleverna på vår skola ska trivas så gott det går, på och utanför skolan. Vi anordnar allt ifrån att möblera om skolan till evenemang efter skolan.

I din utbildning ingår 200 poäng individuellt val. Skolan har planerat så att du läser 100 poäng i tvåan och resterande 100 poäng i trean. Du väljer som regel kurs för ett år i taget. På Vilhelm Mobergsgymnasiet har du ett brett utbud av kurser att välja bland.

Elevstödet är ett team med många medarbetare som har olika kompetens. Här arbetar studie- och yrkesvägledare (SYV), kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och pedagogiska handledare. Dessutom kan du alltid vända dig till din lärare, mentor eller rektor. Vi finns här för dig!

På Vilhelm Mobergsgymnasiet ska alla elever känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för dem de är. I vår verksamhet arbetar vi för att skolan ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Som elev har du rätt till inflytande. I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av ditt ansvar och inflytande i skolan. Därför lägger Vilhelm Mobergsgymnasiet stor vikt på elevdemokrati. Din rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och dess innehåll.