Emmaboda Kommun

Elevstöd

Ibland kan man hamna i situationer som gör att det kan vara svårt att koncentrera sig på studierna och/eller situationer som gör studierna svåra på olika sätt.

Det kan handla om att man på grund av läs- och skrivsvårigheter har svårt att tillägna sig undervisningen, att man känner sig kränkt av någon i skolan, att man har problem med hälsan, att man har problem hemma eller med vänner eller att man inte trivs på sitt program.

Om du skulle hamna i en svår situation så vill vi på skolan stödja dig på bäst sätt för att dina gymnasiestudier ska gå så bra som möjligt med hänsyn taget till de omständigheter som du lever under.

Skulle ingen i skolan uppmärksamma att du har bekymmer är det viktigt att du tar kontakt med någon av oss i personalen. Det finns lösningar på det mesta och olika sätt som vi kan hjälpa dig på. Du kan prata med din klassföreståndare eller någon i elevhälsan.

Vi har möjligheter att erbjuda dig god och kvalificerad hjälp i form av vår elevhälsa. Där ingår speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator.

Det är viktigt för oss att du mår så bra som möjligt i skolan!

Studie- och yrkesvägledare, Sindra Samuelsson

Som studie- och yrkesvägledare hjälper jag dig att utifrån dina förutsättningar fatta bästa tänkbara beslut beträffande:

  • Val av inriktning
  • Programfördjupningar
  • Individuellt val
  • Eventuellt byte av utbildning
  • Val av vidareutbildning

Jag kan även hjälpa dig att förstå vilka möjligheter du har inom utbildningsområdet. Jag erbjuder dig vägledningssamtal både enskilt och i grupp, anordnar utbildningsmässor, informationsdagar och studiebesök på universitet och högskolor samt samverkar med dina lärare för att ge dig en bra studietid som leder till ett resultat du är nöjd med.

Mina kontaktuppgifter är:

Sindra Samuelsson
Telefon: 0471-24 93 03
E-post: sindra.samuelsson@emmaboda.se

Skolkurator Ann-Heléne Hellborg

Som tonåring kan man ibland behöva någon att samtala med om man känner sig stressad av studier, är ledsen över något som hänt eller känner sig orolig över något i livet. Ibland när man kört fast i tankebanor kan man behöva få fler sätt att tänka kring saker som är svåra. Jag finns på Vilhelm Moberg gymnasiet på tisdagar och torsdagar och vill man boka tid så går det bra att maila eller sms:a mig. Ni kan även be lärarna förmedla kontakten till mig.

Mina kontaktuppgifter är:

Ann-Heléne Hellborg
Telefon: 0471-24 92 34, 076-126 31 07
E-post: ann-helene.hellborg@emmaboda.se

Skolpsykolog Pernille Jönsson

Jag är skolpsykolog på skolan. Jag är en del av elevhälsan och hjälper och stöttar för att alla ska må väl och lyckas i sina studier.

Du är välkommen att ta kontakt med mig om du har hamnat i känslomässiga lägen som är så svåra att du behöver någon utomstående att prata med, eller att du känner att det inte fungerar bra i vardagen i skolan…

Mig når du lättast via mail – så hör jag av mig till dig om en tid som vi kan ses.

Välkommen!

Mina kontaktuppgifter är:

Pernille Jönsson-Järemo
E-post: pernille.jonsson-jaremo@emmaboda.se

Skolsköterska Albertina Sjögren

Jag är skolsköterska på VMG och jag erbjuder alla elever i år 1 ett hälsosamtal. Hos mig kan man även få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.

Jag har öppen mottagning varje dag och du hittar mig på högstadiet uppe på expeditionen. Om du vill boka en tid hos mig kan du antingen ringa eller mejla.

Mina kontaktuppgifter är:

Albertina Sjögren
Telefon: 0471-24 92 28
E-post: albertina.sjogren@emmaboda.se

Specialpedagogiskt stöd

Centrala barn- och elevhälsan är Emmaboda kommuns övergripande elevhälsoteam. Från hösten 2018 finns vi Regnbågen, vid Bjurbäckens förskola. Här kan du få kontakt med någon av oss som är specialpedagoger: Gerd Jonsson, Ingemo Engblom-Larsson och Jenny Kromnow. Vi kan till exempel stötta lärare och elever vad gäller anpassning av läromedel/material, anpassningar i klassrummet, studieteknik och alternativa verktyg. Vi gör även läs- och skrivutredningar och kan hjälpa till med konto på Legimus för dem som är behöver talbok.

Gerd Jonsson

Telefon: 0471-24 92 33
E-post: gerd.jonsson@emmaboda.se

Ingemo Engblom-Larsson

Telefon: 0471-24 92 35
E-post: ingemo.engblom-larsson@emmaboda.se

Jenny Kromnow

Telefon: 0471-24 92 31
E-post: jenny.kromnow@emmaboda.se