Emmaboda Kommun

Likabehandlingsplan

På Vilhelm Mobergsgymnasiet ska alla elever känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för dem de är. I vår verksamhet arbetar vi för att skolan ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och personal, vilka är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Det övergripande målet med likabehandlingsplanen är att Vilhelm Mobergsgymnasiet ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

  • Ingen elev ska känna sig diskriminerad eller trakasserad i skolan.
  • Kunskapsnivån om olika typer av kränkningar och diskriminering ska höjas bland elever och personal och i år ska vi särskilt prioritera olika former av kränkningar på nätet.
  • Elever med behov av särskilt stöd i skolan ska få den hjälp de behöver och det här läsåret ska vi särskilt prioritera elevhälsoteamets roll- och samverkan med lärare och elever.
  • Allas åsikter ska respekteras och det här läsåret ska vi särskilt uppmärksamma respekten för varandras olika politiska åsikter.
  • Skolan ska uppmuntra mångfald och variation i fråga om åsikter och åskådningar.
  • Likabehandlingsteamet ska vara väl känt bland elever, personal och föräldrar.