Emmaboda Kommun

Nu är vi igång med undervisning på distans

Fullt fokus framåt och vi kommer att lösa det allra mesta tillsammans. Håll dig uppdaterad på vad som är planerat i respektive kurs i Classroom och följ lärarens planering så att rätt saker är klara vid rätt tid.

Tveka inte att be om hjälp om något känns konstigt eller krångligt. Dina lärare kommer att kunna kalla in dig till skolan för att göra vissa moment på plats. Det kan handla om prov och avstämningar men även för att ge extra stöd, om det stöd du behöver är svårt att ge på distans.

Om du behöver komma till skolan för att hämta saker eller för att fråga något, tänk på att kontakta någon i personalen i förväg. Detta eftersom skolan är låst dagtid och många i personalen jobbar på distans och därmed inte är på plats hela tiden, alla dagar.

Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till dina lärare eller till mig.

Med önskan om en bra skolvecka!

Linda Johansson, rektor
E-post linda.johansson@emmaboda.se
Telefon 0471-24 93 01