Emmaboda Kommun

Studenten 2020

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur gymnasieskolor kan arrangera studentfirande på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till covid-19. Utifrån dessa riktlinjer och i dialog med årets avgångselever har vi kommit fram till ett upplägg som vi hoppas ska kännas högtidligt och speciellt!

Studentfirandet genomförs som planerat torsdagen den 11/6. Firandet inleds och avslutas vid olika tidpunkter för klasserna och utspring kommer att anordnas från skolans södra entré, ut mot parkeringen. Under tiden på skolan kommer eleverna att samlas klassvis för fika, betygsutdelning, studentsång samt stipendieutdelning. Kulturskolan kommer att bjuda på livemusik.

Utspring - cirkatider:

  • 11.00 In, Vo
  • 11.30 Na, Te
  • 12.00 Sa, Ek, Hu

Varje student får vid utspringet uppvaktas av två anhöriga.

De anhöriga tar emot studenterna inom det avspärrade utspringsområdet.

Det är endast vid utsatt tid som de anhöriga till respektive studentklass får vara inom det avspärrade utspringsområdet.

Personal kommer att släppa in och ut de anhöriga strax före respektive utspring.

Efter utspringet ska studenter och anhöriga lämna skolans område så snabbt som möjligt. Inga folksamlingar får uppstå i anslutning till skolans område. Det är viktigt att komma ihåg att inga studentflak är tillåtna vid årets firande.

Tänk på att alla, elever, personal och anhöriga, som deltar i firandet ska vara symptomfria, hålla social distans samt vara noga med att följa hygienrutiner. Du som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör helt avstå från att delta i firandet.

Vi har gjort den här planen utifrån de riktlinjer som gäller just nu och det är viktigt att ha med sig att planen kan komma att ändras med kort varsel om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras.

Tillsammans gör vi dagen!

Om du har frågor gällande studentfirandet, välkommen att höra av dig till oss.

Anette Månsson, skoladministratör 0471-249300 anette.mansson@emmaboda.se
Linda Johansson, rektor 0471-249301 linda.johansson@emmaboda.se