Emmaboda Kommun

VMGs historia

Vilhelm Mobergsgymnasiet - en spännande 50-årig historia

Vilhelm Mobergsgymnasiet har en lång och intressant historia.

Historien började 1965.

1965 startade Stenbergs-Flygt en verkstadsskola i samarbete med Emmaboda Yrkesskola, som idag heter Industritekniska programmet och drivs av Xylem Water Solutions och Vilhelm Mobergsgymnasiet.

1970-talet

På 1970-talet blev skolan en filial till gymnasieskolan i Nybro och det startades en specialkurs för verkstadstekniker. Eleverna gjorde sin praktik på flera företag, men eftersom inte alla företag ville betala lärlingslön hotades skolan med nedläggning. All praktik fördes då på Flygt.

1980-talet


1990-talet

Vilhelm Mobergsgymnasiet startade 1993 med Naturprogram, Samhällsprogram och ett numer treårigt Industriprogram. Samhäll- och Naturprogramseleverna läser emot Hermods i Malmö och gör i slutet av årskurs två och tre en sexveckors preparandkurs i Malmö.

2000-talet och framåt

2000 startar första årskullen Teknikelever.

Till toppen