Emmaboda Kommun

Antagning till gymnasieskolan

Gymnasievalet 2021

15 jan: Ansökningswebben öppnar
15 feb: Sista ansökningsdag till gymnasiet
15 apr: Preliminär antagning klar
25 apr: Omvalsperiod börjar
15 maj: Sista dag för eventuella omval
02 jul: Slutlig antagning klar
aug: Skolan börjar

Antagningsrutiner

I slutet av året får du information om hur antagningen via internet går till. Du får en egen inloggning att använda när du söker. För att din ansökan ska kunna behandlas måste du, förutom att fylla i dina val på webben, lämna in en underskriven ansökan (papperskopia) till din studie- och yrkesvägledare som samtidigt ser till att du får med alla uppgifter.Är du under 18 år ska vårdnadshavare också skriva under din ansökan. Om du inte har dator hemma hjälper din studie- och yrkesvägledare dig med ansökan på skolan.

Antagningsbestämmelser

Behörig att söka till gymnasieskolan är den som avslutat årskurs 9 i grundskolan och som fyller högst 20 år under första halvåret det år utbildningen påbörjas. Du måste också ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik från grundskolan.

Ditt slutbetyg från årskurs 9 är avgörande för antagningen. Dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande: F = 0 poäng, E = 10 poäng, D = 12,5 poäng, C = 15 poäng, B = 17,5 poäng och A = 20 poäng. Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg. Har du fått betyg i moderna språk som spräkval får du räkna samman detta betyg med dina 16 bästa betyg, alltså totalt 17 betyg.

Observera att du i slutbetyget från grundskolan måste vara behörig till gymnasieskolan. Om du har medicinska eller sociala skäl kan du begära att få bli prövad inom den fria kvoten under förutsättning att du är behörig att söka till gymnasieskolan.

Studieekonomi

Studiehjälp med 1 250 kronor/månad får du fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Bidraget kommer automatiskt och du behöver inte ansöka om det. Beloppet utbetalas under högst 10 månader varje läsår. Extra tillägg. Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det. För dagliga resor till och från skolan får du gratis ett terminskort som gäller för två(2) resor/dag till och med vårterminen du fyller 20 år.

Villkoren för att du ska få terminskort är:

  • att du studerar på heltid i gymnasieskolan
  • att du har minst 6 km, närmaste väg mellan bostaden och skolan
  • att du lämnat in ansökan om färdbevis till din studie & yrkesvägledare eller till antagningskansliet i din hemkommun

Inackorderingstillägg kan beviljas av din hemkommun om du ämnar bo på studieorten. Ansök hos intagningskansliet i din kommun. Inackorderingstillägg utbetalas i 9 månader eller från och med den månad ansökan beviljats.

För mer information och blanketter, för dig som är bosatt i Emmaboda kommun, kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

För dig som vill bo i Emmaboda hjälper Emmaboda Bostads AB (EBA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till med att ordna med bostad, med hyresrabatt på 20% och juli månad hyresfri. Skollunchen är kostnadsfri för lever med studiehjälp.

Till toppen