Emmaboda Kommun

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell material­bearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produktoch produktionsplanering som i själva produktionen.

Vad får du lära dig?

Inriktningen produkt och maskinteknik ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Hur får du lära dig?

Denna inriktning ger kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av material. Teoretiska studier varvas med praktik och du får en inblick i hela produktionskedjan. Vi arbetar i toppmoderna lokaler med mycket avancerad utrustning. Programmering och hantering av datastyrda maskiner, liksom ritarbeten med senaste utrustningen tillhör programmets hörnstenar.

Efter gymnasiet, utbildningar

Vårt unika samarbete under utbildningens tid med företaget Xylem ger eleverna sex månaders anställning efter gymnasieexamen. Läser du in högskoleförberedande kompetens så har du möjligheter att direkt efter utbildningen söka dig vidare till eftergymnasiala studier. Det finns även möjlighet att läsa vidare vid yrkeshögskolor med teknisk inriktning.

Exempel på yrken

  • CNC-operatör
  • Verkstadsmekaniker
  • Maskintekniker

Ämnen och poäng

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska/svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma karaktärsämnen

400

Industritekniska processer

100

Människan i industrin

100

Produktionskunskap 1

100

Produktionsutrustning 1

100

Inriktning Produkt och maskinteknik

300

Datorstyrd produktion 1

100

Produktionsutrustning 2

100

Produktutveckling 1

100

Programfördjupning

900

Cad 1

50

Cad 2

50

Cad/Cam

100

Datorstyrd produktion 2

100

Datorstyrd produktion 3

100

Datorstyrd produktion 4

100

Datorstyrd produktion 5

100

Sammanfogning 1

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Datorstyrd produktion 1b

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt programmet

2 500

Till toppen