Emmaboda Kommun

Introduktions­programmet

För dig som inte påbörjar ett nationellt program finns introduktionsprogrammet som ett alternativ.

Det kan gälla dig som inte har behörighet till nationellt program eller inte fått plats på en gymnasieutbildning som du vill studera på.

Den övergripande målsättningen är att du efter din tid på introduktionsprogrammet ska gå vidare till nationellt, specialutformat program eller annan utbildning.

Verksamheten vid introduktionsprogrammet består av:

  • Praktik i yrkeslivet
  • Studier i temaform med handledning
  • Komplettering för behörighet till gymnasieskolan
  • Studier förlagda till nationella eller specialutformade program