Emmaboda Kommun

Naturvetenskaps­programmet

Tre elever på en kemilektion

Naturvetenskapliga programmet ger dig en bred utbildning som gör det möjligt att komma in på de flesta universitetsutbildningar. Vi ägnar skoltiden till främst matematik, fysik, kemi och biologi.

Programmet ger dig möjligheter att läsa vidare till vad som helst på universitet och högskolor, alla dörrar är öppna. Du bör vara intresserad av matematik och naturvetenskapliga kurser.

Vad får du lära dig?

I utbildningen får vi lära genom att experimentera och göra fältstudier på ett vetenskapligt sätt. Vi har laborationer och använder dator som ett verktyg i undervisningen. Man får lära sig att undersöka, beskriva och systematisera utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.

Hur får du lära dig?

Vi lär genom experiment, laborationer och med dator i centrum. Vi besöker naturvetardagarna i Lund och Berzeliusdagarna i Stockholm.

Efter gymnasiet, utbildningar

Programmet ger en bred behörighet till fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Det ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

Exempel på yrken

  • Läkare
  • Tandläkare
  • Veterinär
  • Civilingenjör
  • Landskapsarkitekt
  • Optiker
  • Lärare
  • Meteorolog
  • Apotekare.

Ämnen och poäng

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1 150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1

100

Matematik 2

100

Matematik 3

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk 1

100

Svenska/svenska som andraspråk 2

100

Svenska/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma karaktärsämnen

450

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktning Naturvetenskap

400

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

300

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2

100

Programmfördjupning

200-300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt programmet

2 500

Till toppen