Emmaboda Kommun

Samhälls­vetenskaps­programmet

Två elever som sitter på en lektion

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en bred utbildning och till dig som inte riktigt vet vad du vill jobba med. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred och stadig grund och förbereder dig inför högskolan.

Vad får du lära dig?

Programmet är bra för dig om du har intresse för till exempel religion, historia och samhäll. Dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen utvecklas. Du får lära dig om hur individen och samhället samspelar och du får också lära dig om hur människornas livsvillkor har förändrats under tiden. Du kommer att studera människan som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du får fördjupa dig i frågor som demokrati, genus och miljö.

Hur får du lära dig?

På Vilhelm Mobergsgymnasiet har du avsatta lektionstider men mycket handlar om självstudier. Istället för att ha prov har vi inlämningsuppgifter och en tenta i slutet av kursen. Vi har ett fyradagarssystem där vi har lektioner avsatta fyra dagar i veckan och en dag i veckan är studiedag där du får möjlighet att komma i kapp med skolarbete eller göra andra uppgifter. Klasserna är inte så stora på Vilhelm Mobergsgymnasiet så lärarna tar sig alltid tid till dig om du behöver. Man kan tro att en tenta är jättejobbig men du får instuderingsfrågor som bara är kopplade till det man gått igenom på lektionerna och kan du instuderingsfrågorna kan du oftast tentan.

Efter gymnasiet, utbildningar

Efter du har läst samhällsvetenskapsprogrammet är du redo för att söka till högskolan. Du kan läsa inom samhäll och även ekonomi.

Exempel på yrken

  • Psykolog
  • Socionom
  • Journalist
  • Advokat
  • Lärare
  • Ekonom
  •  

Ämnen och poäng

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1 150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk 1

100

Svenska/svenska som andraspråk 2

100

Svenska/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma karaktärsämnen

300

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Filosofi 1

50

Inriktning Samhällsvetenskap

450

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Inriktning Beteendevetenskap

450

Ledarskap

100

Kommunikation

100

Psykologi 2A

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupning

300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt programmet

2 500