Emmaboda Kommun

Teknik­programmet 4:e året

Teknik 4

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande.

Alla elever kommer fortsättningsvis att läsa kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utföra ett examensarbete. Minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i det fjärde året. Du kommer att få många näringslivskontakter , både via arbetsplatsförlagt lärande (APL) och besök i vid olika företag i regionen som är knutna till utbildningen via Teknik college.

Vad en gymnasieingenjör jobbar med...

kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan var aktuella.

Hela utbildningen vid Vilhelm Mobergsgymnasiet genomförs i samarbete med det lokala näringslivet med storföretaget Xylem i spetsen. Utbildningen ger eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet

Lokaler

Vi har lokaler som är moderna och direkt knutna till vårt samarbetsföretag Xylem. Du kommer att ha undervisning med utrustning av högsta kvalitet.

Behörighet

Elever är behöriga att söka det fjärde året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Studieplan T-4 produktionsteknik

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 10 v.
Gemensamma kurser T-4 300
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Examensarbete 100
Kurser inom profilen 600
Produktionsfilosofi 1 100
Datorstyrd Produktion 2 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100
CAD-specialicering 100
Produktionskunskap 2 100

  • Kursutbudet kan komma att revideras

Kontakt:

Claes Petersson
Biträdande rektor
Vilhelm Mobergsgymnasiet
Claes.petersson@emmaboda.se
0471-24 93 02

Ansökan:

Karlskrona kommun
Intagningskansli gymnasiet
371 83 Karlskrona
gymnasieantagningen@karlskrona.se

Till toppen