Emmaboda Kommun

Vård och omsorgs­programmet

Elev som plåstrar om en människa

På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan.

Man lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar men ger möjlighet att specialisera sig. Det ger skolorna och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter att skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. För detta finns ett starkt stöd i branschen.

Vad får du lära dig?

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet.

Hur får du lära dig?

På programmet tränas eleven i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, administrativa och sociala uppgifter.

Efter gymnasiet, utbildningar:

Inom programmet kan eleverna också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut

Exempel på yrken:

Omsorgsassistent, undersköterska. Ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut

Efter gymnasiet, utbildningar

Inom programmet kan eleverna också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut

Exempel på yrken

  • Omsorgsassistent
  • Undersköterska

Ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut

Ämnen och poäng

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska/svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma karaktärsämnen

1 100

Hälsopedagogik

100

Medicin 1

100

Etik och människans livsvilkor

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Specialpedagogik 1

100

Svenska 2

100

Vård och omsorgsarbete 1

200

Vård och omsorgsarbete 2

150

Programfördjupning

500

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.


Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt programmet

2 500