Lärvux

Två personer som sitter vid en dator

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

På särskild utbildning för vuxna kan du komplettera din utbildning.

Det finns kurser på tre olika nivåer: träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Du kan välja att läsa en eller flera kurser.

Du kan börja dina studier under hela terminen, om det finns plats.

Du studerar i en liten grupp och i en trygg miljö. Du gör en individuell studieplan tillsammans med din lärare. När kursen är avslutad får du betyg/intyg.

Det kostar inget att studera inom Särskild utbildning för vuxna. Om du går ifrån ditt arbete och får löneavdrag, kan du få ersättning för studier från Spsm (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Till toppen