SFI, Svenska för invandrare

Någon som bläddrar i en bok

SFI är en utbildning i svenska för invandrare. Kursen är gratis och ges både på dagtid och kvällstid för att du lätt ska kunna kombinera studierna med arbete, andra studier eller andra aktiviteter. SFI finns på flera olika nivåer (studievägar och kurser) för att passa alla.

Under utbildningen får du lära dig tala, skriva, läsa och förstå svenska. Du lär dig också att använda och anpassa språket på bästa sätt i olika sammanhang. Dessutom får du kunskap om det svenska samhället. Som kursmaterial används bland annat böcker, dagstidningar och datorer. All undervisning är på svenska.
Emmaboda kommun erbjuder alla delkurser från SFI A - SFI D nivå.

Efter SFI – arbete eller studier

SFI är en första utbildning i svenska språket. När du är klar med SFI kan du välja att söka arbete eller fortsätta studera. För att kunna studera på gymnasie- och högskolenivå behöver du först läsa svenska som andraspråk på vuxenutbildningen (Komvux).

Kontakta:

Ann-Helén Carlsson, 0471-24 92 45
Mobiltelefon: 070-250 12 43
e-post: ann-helen.carlsson@emmaboda.se

Besöksadress:

SFI
Storgatan 15
361 30 Emmaboda

Dela sidan på sociala medier

Till toppen