Vård och Omsorgsutbildning

1900 poäng 4 terminer

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens för arbete inom vård och omsorg. Du bör ha erfarenhet från arbetsområdet. Efter avslutad utbildning kan du få arbete med äldre och personer med funktionsvariationer, sjukvård och psykiatri.

Kurserna genomförs med lärare på plats och som flexibelt lärande. Självstudier varvas med träffar och lektioner. Kommunikationen med läraren sker via lärplattform och i klassundervisnings.

Sista ansökningsdag: 2022-08-07

Start: 2022-08-29

Heltidsstudier 40 timmar i veckan

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår 12 veckors praktiskt arbete.

För att få diplom från VO-college måste man ha minst 1500 gymnasiepoäng Kalmar län

Vård och omsorgsutbildningen vuxna förkunskapskrav

  • svenska
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap grundläggande nivå (åk 9)
  • samt praktik eller arbete inom omsorgen kortare period

Kurser som bland annat ingår i utbildningen

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Vård och omsorg specialisering – 100 poäng
Vårdpedagogik och handledning – 100 Poäng

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

För att ansöka till utbildningen kontakta vuxenutbildningen Emmaboda kommun;

Rektor: claes.petersson@emmaboda.se 0471-249302
SYV: veronica.fransson-isaksson@emmaboda.se 0471-24 93 10

Handledarutbildning för undersköterskor och skötare inom Vård- och omsorgscollage Kalmar län

Till toppen