Vård och Omsorgsutbildning

1700 poäng 3 terminer

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens för arbete inom vård och omsorg. Du bör ha erfarenhet från arbetsområdet.

Efter avslutad utbildning kan du få arbete med äldre och personer med funktionsvariationer, sjukvård och psykiatri.

Kurserna genomförs med lärare på plats och som flexibelt lärande. Självstudier varvas med träffar och lektioner. Kommunikationen med läraren sker via lärplattform och i undervisningsform.

Start: 2021-02-01

För att få diplom från VO-college måste man ha minst 1500 gymnasiepoäng Kalmar län

Vård och omsorgsutbildningen vuxna förkunskapskrav

  • svenska
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap grundläggande nivå (åk 9)
  • samt praktik eller arbete inom omsorgen kortare period

Programgemensamma kurser, 950 poäng

Hälsopedagogik, 100 p

Medicin 1, 150 p

Etik och människans livsvillkor, 100 p

Psykiatri 1, 100 p

Psykologi, 50 p

Specialpedagogik, 100 p

Vård och omsorgsarbete 1, 200 p

Vård och omsorgsarbete 2, 150 p

Fördjupningar, 500 poäng

Sjukvård

Akutsjukvård, 200 p

Medicin 2, 100 p

Vårdpedagogik och handledning 100 p

Vård och omsorg vid demens, 100 p

 

Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p

Vård och omsorg vid demens, 100 p

Vårdpedagogik och handledning, 100 p

Socialpedagogik eller Hemsjukvård, 100 p

Funktionsnedsättningar


Specialpedagogik 2, 100p

Socialpedagogik, 100p

Samhällsbaserad psykiatri, 100p

Vårdpedagogik och handledning, 100p

Vård och omsorg vid demens, 100p

Psykiatri


Psykiatri 2, 200p

Samhällsbaserad psykiatri, 100p

Vårdpedagogik och handledning, 100p

Socialpedagogik, 100p

 

 

Gymnasiearbete/ Vård och omsorg specialisering 100 poäng

Gymnasiearbete/ Vård och omsorgspecialisering 100 p

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng

Svenska steg 1/ Svenska som andra språk steg 1, 100 p

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

För vidare information och intresseanmälan kontakta Vuxenutbildningen Emmaboda kommun 0471-24 93 02, 0471-24 93 03.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen