Emmaboda - Tid till det du vill

Vill du få ut mer av livet? Är du trött på köer, trångboddhet och tidsbrist? Längtar du efter att bryta upp och ta ett nytt steg i livet? Då har du kommit rätt!

Foto: Ödevata Gårdshotell

Visste du att...

28

2020 rapporterades 28 misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år i Emmaboda kommun.

21

Av dessa var 21 av brotten utförda av någon som offret kände.

17

17 var inom en relation eller familj/släktskap.

3

Det förekom 3 fall av grov kvinnofridskränkning i Emmaboda kommun 2020.

11

Det anmäldes 11 misshandelsfall mot flickor i ålder 0-17 år i Emmaboda kommun 2020, samtliga förövare var bekanta med offren.

16

16 stycken våldtäkter mot flickor och kvinnor rapporterades 2020 i Emmaboda kommun. Det är en ökning på över 100 procent från 2019.

Vad gör kommunen?

Emmaboda kommun har påbörjat en bred informations och kunskapshöjande kampanj i mäns våld mot kvinnor – våld i nära relation. Första delen i denna kampanj är att utbilda alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Nationellt centrum för kvinnofrids webkurs om våld, detta för att skapa en gemensam kunskapsbas hos våra folkvalda i ämnet.

Nästa steg är att utbilda alla kommunanställda. Målet är att alla förtroendevalda och kommunanställda har genomfört utbildningen under sista kvartalet 2021.

Det kommer att bli en återkommande utbildningsinsats för alla nyanställda en gång per år och en gång per mandatperiod förtroendevalda.

Vi säger det räcker nu!!

Du som våldsutsatt

Att ta kontakt med någon och berätta är första steget till att förändra situationen du befinner dig i.
Det finns hjälp att få.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till olika sidor och organisationer som finns för våldsutsatta.

Socialtjänsten Emmaboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren Länk till annan webbplats.

Polisen Länk till annan webbplats.

Socialjouren Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

1177 Länk till annan webbplats.

Somaya Länk till annan webbplats.

Bris Länk till annan webbplats.

Telefonnummer

Polisen akut situation 112

Socialjouren Kalmar (utanför ordinarie öppettider) 020-45 39 00

Polisen 114 14

Kvinnojouren Kalmar 0480-191 55

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Socialtjänsten Emmaboda 0471-24 94 00

1177 (sjukvårdsupplysning) 1177

Som medmänniska

Vad kan du som har någon i din närhet du misstänker eller vet är utsatt för hot eller våld göra. Det kan vara din kollega, vän eller familjemedlem som det handlar om.

Tydliga tecken såsom frakturer, sårskador och blåmärken är lättare att upptäcka än de mer diffusa som magsmärtor, yrsel, nedstämdhet, smärtproblem eller koncentrationssvårigheter.

 • Våga se
 • Våga fråga – flera gånger
 • Lyssna in
 • Anteckna vad som händer i en enkel dagbok
 • Kontakta sjukvården (för att dokumentera skador)
 • Följa med till läkaren (medför inte polisanmälan)
 • Ge inte upp även om kvinnan återvänder till den misshandlande mannen
 • Ta kontakt med kvinnojouren för råd och stöd
 • Lotsa vidare – hänvisa inte. Det kan vara du som behöver hjälpa till med slå numret till polisen eller följa med till läkare.

Att våga fråga hur någon mår eller har det är att visa omtanke. Det kan vara det som gör skillnad.

Du som utövar våld

Riskerar du att utöva våld?

Riskerar du att skada någon du älskar? Har du problem att hantera din ilska? Utövar du kontroll över någon närstående? Är någon i din närhet rädd för dig? Känner du någon som skulle svara ja på någon av de föregående frågorna?

Det finns många olika uttrycksformer för våld. Det kan till exempel vara, fysisk, psykisk, ekonomiskt eller sexuellt. Anledningarna till varför någon utövar våld kan även de vara vitt skilda. Oavsett vilket eller varför våldet utövas är det aldrig acceptabelt att använda våld mot någon annan. Det är och kommer aldrig bli ett uttryck för kärlek, det är en brottslig handling.

Det finns hjälp och stöd att förändra ditt beteende om du utsatt någon för våld. Organisationen MÄN jobbar med flera projekt för att motverka mäns våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våldet kan brytas och förebyggas. Normer kan förändras och så även individer.

Är du man som begår våldshandlingar finns det stöd och hjälp att få för att kunna förändra ditt beteende. Första steget är att börja prata om det och söka hjälp.

Alternativ till våld (ATV) finns i Kalmar och är samarbetspartner till Emmaboda kommun. Hit kan du som man vända dig om du har utövat våld eller blivit utsatt för våld mot/av närstående. ATV kan erbjuda:

 • Rådgivning, stöd och hjälp
 • Krisbearbetning
 • Behandling individuellt och/eller i grupp
 • ATV har tystnadsplikt vilket innebär att det du säger i samtal med din behandlare inte lämnas ut. Kontakten med Alternativ till Våld är kostnadsfri.

Här kan även våldsutsatta och barn få hjälp och stöd.

Alternativ till Våld Kalmar 0480 - 45 09 08

Det går att kontakta mansjouren som tar emot samtal från hela landet 08-303020 tid:
12-14, 18-20 alla dagar i veckan utom lördag som endast har öppet 12-14.

Det går även att ringa den nationella linjen för våldsutövare ”Välj att sluta” 020-555666 tid: mån, tis, tors 8,30-16. Här kan du samtala anonymt med en rådgivare och du kan även få hjälp vidare till behandling om du vill och behöver. Samtalet är anonymt, kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

På välj att sluta finns information om våld i nära relation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var befinner du dig?

Våldet börjar inte med slag, det börjar med att kontrollera den andra personens livsutrymme i det lilla.

Förstora bilden

Normaliseringsprocessen är något som många våldsutsatta i efterhand kan identifiera sig med. Det handlar enkelt uttryckt om hur en livssituation där våld och kontroll av livsrummet i ökande grad efter hand känns mer och mer normalt. Den som är utsatt blir övertygad om att den har gjort sig förtjänt av våldet och kränkningarna.

Gränser som förskjuts och utplånas, isolering samt växlingen mellan våld och värme är några av de strategier som våldsutövaren använder sig av för att skapa kontroll. Den utsattas anpassning till utövarens kontroll blir en överlevnadsstrategi där det till slut räcker att med vetskapen om det våld som kan komma att utövas räcker för att utövaren kan behålla kontrollen. Det kallas för latent våld.

Barnens rätt till hjälp

Att som barn bevittna våld kan vara mycket jobbigt och traumatiskt. Det är viktigt att veta att det är de vuxnas ansvar att skapa en trygg miljö för barn. Om du som minderårig upplever våld eller blir utsatt för våld har du rätt till stöd och hjälp.

Det är därför viktigt att veta var du som minderårig kan finna stöd och hjälp. Här på vår sida kan du hitta vägar för att komma i kontakt med bland annat socialtjänsten men även BRIS och Rädda Barnen. Du kan också prata med en vuxen som finns i din närhet som du känner förtroende för. Det kan vara en släkting eller en lärare, kuratorn på din skola eller kanske en tränare.

Här nedan kan du som ung finna fler ställen med information , stöd och hjälp om du har upplevt våld eller behöver någon att prata med.

Viktigt är att om du mår akut dåligt eller är utsatt för våld och hot, ring direkt 112.

Emmaboda kommuns socialtjänst Länk till annan webbplats.

Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris, Barnens rätt i samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koll på Soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjejjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga relationer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maskrosbarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sverige antogs en ny lagstiftning om barnfridsbrott som säger att barn som bevittnar våld i nära relation exempelvis att en förälder slår den andra är målsägare i det fallet. Att vara målsägare innebär att du är den utsatta eller offret i fallet.

Även i barnkonventionen går det att finna i artikel 19 att barn har rätt till skydd mot övergrepp. Det finns även andra artiklar såsom artikel 6 som fastställer barns rätt till liv och utveckling, det är en av de fyra grundprinciperna tillsammans med artikel 2, 3 och 12.

Gå med

Emmaboda kommun tar aktivt del i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor - våld i nära relation och vill bjuda med er att bli en del i arbetet.

Gå med i #Deträckernu!! och visa att tillsammans tar vi ställning och aktivt arbetar för att förändra de siffror och statistik som motsvarar kvinnor och flickor i vår kommun och närhet.

Fyll i formuläret för anmälan.

Vi är med!

Här finner du företag, föreningar och kommuner som tagit ställning mot mäns våld mot kvinnor- våld i nära relation och gått med i Emmaboda kommuns #Deträckernu!! kampanj. Välj att låta ditt företag, förening eller kommun bli en del av de som aktivt ställer sig bakom arbetet mot mäns våld mot kvinnor – våld i nära relation.

Tham Plåt & byggs logotyp

Tham Plåt & bygg

Emmaboda Karate Klubbs logotyp

Emmaboda Karate Klubb

Broakulla Folkets Hus logotyp

Broakulla Folkets Hus

Lessebo kommuns logotyp

Lessebo kommun

Åforsteaterns logotyp

Åforsteatern

Webbkurs

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Du kan gå kursen enskilt eller i grupp i det så kallade gruppspåret. För kursledare som valt gruppspåret i menyn finns en manual att ladda ned. När utbildningen är genomförd kan du enkelt ladda ner ett kursintyg.

Webbkursen finns även tillgänglig på engelska. Du väljer språk när du kommit till sidan Webbkurs om våld.

Till Webbkurs om våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Webbkurs om våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Louise Sandqvist