Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Känner du dig hotad, slagen eller kränkt av  din partner, familj, släkt, vänner? Är du övervakad i skolan? Blir du slagen hemma? Får du inte själv välja vem du ska leva med/gifta dig med? Är du rädd att familjen ska ta med dig till hemlandet och gifta bort dig?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill"  (Per Isdal, Alternativ Til Vold 2005).

Utsätter din partner/familj eller släkt dig för:

 • Fysiskt våld i form slag, sparkar med mera
 • Psykiskt våld i form kränkningar, tråkig kvinnosyn, kontrollbehov, misshandel av husdjur med mera
 • Sexuellt våld i form av våldtäkt eller så kallat husfridssex, andra former av sexuella handlingar som du inte vill göra med mera
 • Latent våld i form av att din partner hotar att utsätta dig för våld för att få sin vilja igenom
 • Materiellt/ekonomiskt våld i form av din partner exempelvis slår sönder dina ägodelar
 • Social utsatthet/försummelse av person i beroendeställning. Exempel på denna typ av våld kan vara  att din närstående som vårdar dig i vardagen utsätter dig för vanvård, nekar dig medicin eller tillräckligt med näringsrik kost
 • Inskränkningar i din frihet att ha vänskaps-, och kärleksrelationer med vem du vill
 • Inskränkningar i vem du vill vara, utifrån hur vill vara och hur du vill leva ditt liv
 • Hot om att gifta bort dig mot din vilja eller föra ut dig ur landet för att gifta bort dig
 • Övervakning på skolan eller på arbetsplatsen
 • Tvångsarbete för att betala av familjens/släktens skulder
 • Omskärelse/"prickning" eller hotar/kräver att du ska genomgå det eller nekar dig att genomgå en öppningsoperation

Du kan få råd, stöd och praktisk hjälp både i det akuta läget och mer långsiktigt. Ring Individ och familjeomsorgen på telefon 010-353 16 76 och be att få prata med en handläggare som kan ge dig fortsatt rådgivning och hjälp.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Akut råd- och stödsamtal
 • Hjälp att kontakta polis och sjukvård
 • Hjälp i den akuta situationen med ekonomiska frågor
 • Hjälp att akut komma till ett tryggare boende
 • Hjälp att se barnens behov