• Under vecka 47 varje år uppmärksammas den tobaksfria veckan. Onsdagen den 20 november komm...
  • Nu har provperioden för de nationella proven för åk 9 startat. Nedan finns information om ...
  • Under måndag till onsdag v. 46 och 47 anordnar skolan fokusdagar i ämnena svenska, engelsk...

BJURBÄCKSSKOLAN 7-9 MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Genom höga förväntningar, delaktighet och återkoppling skapar vi motivation och lärande. Genom goda relationer skapar vi en stimulerande och trygg lärmiljö. Genom ömsesidig respekt och gemensamt ansvar skapar vi en framgångsrik skola.

Bjurbäcksskolan 7-9