• Vi kommer att erbjuda studiestöd efter skoltid för alla elever i åk 7-9.
  • Höstterminens första föräldraråd äger rum måndagen den 16 september.
  • Tisdagen den 3 september kl. 17.30 är det föräldramöte för årskurs 7.

BJURBÄCKSSKOLAN 7-9 MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Genom höga förväntningar, delaktighet och återkoppling skapar vi motivation och lärande. Genom goda relationer skapar vi en stimulerande och trygg lärmiljö. Genom ömsesidig respekt och gemensamt ansvar skapar vi en framgångsrik skola.

Bjurbäcksskolan 7-9