Skolledning

Rektor på högstadiet är Annelie Hammarström och biträdande rektor är Pia Brändström.

Både Annelie och Pia sitter på expeditionen på våning två. Ni når Annelie på 010- 353 12 68 eller via mail på annelie.hammarstrom@emmaboda.se. Pia når ni på 010- 353 12 69 eller via mail pia.brandstrom@emmaboda.se.