Genom höga förväntningar, delaktighet och återkoppling skapar vi motivation och lärande. Genom goda relationer skapar vi en stimulerande och trygg lärmiljö. Genom ömsesidig respekt och gemensamt ansvar skapar vi en framgångsrik skola.

Bjurbäcksskolan 7-9