Elever

Aktuell information i respektive ämne finns på Google Classroom.

Schema finns i Google Kalender.

Allmän information och protokoll från elevrådet finns i classroom "Bjurbäcksskolan 7-9".

Prov- och läxschema fylls på kontinuerligt under terminens gång.