Prishöjning 15 mars 2023

bild på kassan

Den 15 mars 2023 höjer vi en del av våra priser. Passa på att köpa ditt årskort på badet eller 10-kort på gruppträning innan.