Dataskyddsförordningen, GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den Europiska Dataskyddsförordningens regler (EU 2016/679) när vi behandlar personuppgifter i våra verksamheter.

Regler för hur personuppgifter ska hanteras hittar du också i svensk lagstiftning som exempelvis Dataskyddslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Bolagslagen, Socialtjänstlagen med flera lagar.

I de flesta av kommunens verksamheter behandlar vi personuppgifter, som i många fall ingår i ett eller flera register.

Personuppgiftsansvar

Ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras är de politiska nämnderna, de kommunala bolagens styrelser och förbund i kommunen. Kontaktuppgifter till nämnderna och styrelserna och förbund hittar du om du följer nedanstående länk.

Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga i Emmaboda kommun

Dataskyddsombud

Hela kommunkoncernen har ett gemensamt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud