Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Emmaboda kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn samt personer som inte är svenska medborgare och saknar rösträtt får lämna förslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen ska endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde och förstås inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget skickas in via e-tjänsten Medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

När behandlas mitt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och ger berörd nämnd i uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt, helst inom sex månader, men allra senast inom ett år från att förslaget väcktes. När ditt förslag slutbehandlas så kallas du till sammanträdet och får yttra dig om förslaget.