Solarier

Vi har två stycken obokningsbara solarier. Vi har en åldersgräns på 18 år för att få sola i dessa.

Priser och regler för att sola solarium.