Tillgänglighet för emmaboda.se

Emmaboda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur emmaboda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Brister i tillgängligheten

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Äldre filmer kan sakna text
  • Innehållet kommer inte alltid i en logisk ordning för dig som navigerar med hjälp av tangentbord.
  • E-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser uppfyller inte kraven på tillgänglighet vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av dessa system och e-tjänster sköts i system som vi inte själva kan förändra.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från emmaboda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på emmaboda.se

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Här kan du rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

  • Vi har gjort en självskattning med hjälp av webbriktlinjer.se/testa

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2020.