Tillgänglighet för emmaboda.se

Emmaboda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur emmaboda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Brister i tillgängligheten

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Äldre filmer saknar textning
  • Vissa bilder har inte alternativa texter vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar
  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga
  • Innehållet kommer inte alltid i en logisk ordning för dig som navigerar med hjälp av tangentbord.
  • E-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser uppfyller inte kraven på tillgänglighet vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av dessa system och e-tjänster sköts i system som vi inte själva kan förändra.

Oskäligt betungande anpassning

Emmaboda kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • En del av våra gamla dokument är inte fullt tillgängliga. Det krävs mycket arbete och resurser för att åtgärda alla dokument. De kommer successivt att bytas ut när de ersätts av nyare dokument.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Gamla filmer som inte är tillgänglighetsanpassade men som ändå ligger kvar.
  • Dokument publicerade före 23 september 2019 som inte behöver tillgänglighetsanpassas då de inte används för ett administrativt ändamål.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från emmaboda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på emmaboda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Här kan du rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

  • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av emmaboda.se med tillhörande underwebbar.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 maj 2022.