Simskola intensiv

simhalls barnbassäng

Vid två tillfällen under våren kommer vi erbjuda intensivsimskola för de mindre barnen. Den riktar sig till de som vill gå flera gånger i veckan under en tvåveckorsperiod.

22 april-2 maj, totalt 7 tillfällen
Vecka 18 - måndag till torsdag
Vecka 19 - måndag, tisdag, torsdag

Fisk 15.30-16.10
Groda 16.15-16.55

Kostnad: 475 kronor

13 maj-23 maj, totalt 8 tillfällen
Vecka 20 och 21 - måndag till torsdag

Groda 15.30-16.10
Fisk 16.15-16.55

Kostnad: 540 kronor

Information om våra simskolegrupper

Vid frågor och anmälan ring 010-535 11 60.

Välkomna!