Metodstege

Barns vistelse i vatten kan te sig på olika sätt. Det som är generellt är när barn väl lärt sig vistas tryggt i vattnet känner de en frihetskänsla. Alla kan utan konkurrens få känna samma härliga känsla.

För att nå simkunnighet kan skolan följa en metodstege som bygger på att nå de mål som skolverket satt i årskurs sex i ämnet idrott och hälsa. Det är samma
definition på simkunnighet som Svenska livräddningssällskapet har.

Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under och därefter att åter ta sig till ytan och dessutom kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter ryggsim.

Livsfarliga lägen, medvetandekontroll, larma, stabilt sidoläge, andning och pulskontroll är alla grundläggande moment som kan vara livräddande och som barn kan lära sig.
Metodstegen bygger i denna del på HLR (Hjärt- och lungräddning), -rådets kunskapsstege för skol-HLR (Hjärt- och lungräddning). Detta
material finns att beställa på Svenska rådet för hjärt-lungräddnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt är också att eleverna lär sig hantera nödsituationer i och vid vatten.

Här kommer Svenska livräddningssällskapets bad-, båt- och isvett till hjälp.

Skolorna kan även ta hjälp av materialet ”Barnens livräddningsskola” (BLS) som beställs gratis av skolorna hos Svenska livräddningssällskapet.

Metodstegen bygger även vidare upp till årskurs nio för att ni med dessa mål uppfyllda, ger varje elev en god vattenvana, god uppfattning om säkert beteende i och vid vatten och på is samt goda möjligheter att kunna livräddande första hjälp.

Med den värdegrund som skolan ska förmedla är det positivt att motivera och
skapa attityder till att hjälpa andra.

Var och en av eleverna kan få ett häfte där de kan kryssa i vilka moment de gått igenom.

Metodsteg mot mål att uppnå

Grundförberedelse Nivå 0

 • Dyk under en rockring eller dylikt. Titta under vattnet
 • Hoppa i från kanten eller bryggan – grunt vatten
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Glidövningar
 • Flytövningar
 • Insikt om grunderna i bröst- respektive ryggsim
 • Livsfarligt läge – hur undviker man det i en nödsituation
 • Förlängda armen
 • Badvett

Nivå 1

 • Falla framåt, få huvudet under vattnet och ta sig tillbaka till kanten utan flythjälpmedel i för provtagaren djupt vatten.
 • Flytövningar
 • Glidövningar
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Hoppa i från kanten eller bryggan – grunt vatten
 • Simma 10 meter bröstsim och 5 meter ryggsim
 • Repetition livsfarligt läge och vanliga olyckor som kan drabba barn
 • Medvetandekontroll
 • Ropa på hjälp
 • Skapa öppen luftväg
 • Båtvett och flytväst

Nivå 2

 • Falla i på djupt vatten utan flythjälpmedel få huvudet under, vända runt och flyta på rygg.
 • Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Hoppa i från kanten eller bryggan – grunt vatten
 • Flyt och glidövningar
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp och öppen luftväg
 • Stabilt sidoläge
 • Larma 112
 • Repetition bad- och båtvett
 • Kasta Hansalina och/eller livboj till kompis och dra in denna

Nivå 3

 • Dykövningar
 • Simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim
 • Öva plocka upp föremål - djupt vatten
 • Öva vatten trampa
 • Flyta med kläder och flytväst
 • Bogsera med livboj 10 meter – jämnstor kompis
 • Isvett och issäkerhet
 • Hansalina – ute på is
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, stabilt sidoläge och larma 112
 • Andningskontroll

Nivå 4

 • Plocka upp föremål – 1 meter djupt vatten från kanten
 • Dykövning
 • Simma 100 meter bröstsim och 25 meter ryggsim
 • Vattentrampa 2 minuter
 • Flyta med kläder och flytväst i 2 minuter
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge och larma 112
 • Mun-till-mun-andning på ett barn som inte andas själv

Nivå 5

(BRONSBOJEN)

 • Dyka eller falla i och därefter direkt simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i en följd.
 • Livboj 25 meter utsim, 25 meter bogsering med jämnstor kamrat
 • Bad, båt och isvett
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112 och mun-till-mun-andning
 • Luftvägsstopp

Nivå 6

 • Simma 200 meter bröstsim och 50 meter ryggsim
 • Isflak och isdubbar
 • Hansalina
 • Flyta med kläder och flytväst 2 minuter
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112 och luftvägsstopp
 • Bröstkompressioner

Nivå 7

 • Simma 250 meter bröstsim och 100 meter ryggsim
 • Flyta 2 minuter
 • Vattentrampa 2 minuter
 • Djupdykning, djup 1 meter från vattenytan
 • Isvak och isvett
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112, bröstkompressioner och luftvägsstopp
 • Mun till mun andning på vuxen

Nivå 8

 • Simma 500 meter bröstsim och 200 meter ryggsim
 • Flyta 4 minuter
 • Vattentrampa 4 minuter
 • Djupdykning, djup 2 meter, två gånger från vattenytan och två gånger från kanten
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112, mun-till-mun-andning, bröstkompressioner och luftvägsstopp
 • HLR (Hjärt- och lungräddning)
 • Luftvägsstopp på medvetslös person

Nivå 9

 • Simma 1000 meter bröstsim och 500 meter ryggsim
 • Hopp i vatten från svikt, brygga, startpall eller båt med kläder och flytväst och flyta 5 minuter fosterställning
 • 7 minuter vattentramp
 • Två livbojskast minst 5 meter.
 • Livräddning: Hoppa från kant eller brygga med livboj och därefter simma 25 meter simning med livboj. Följt av upptagning av livräddningsdocka eller sänke från 1.80 meters djup följt av 25 meter bogsering av kamrat i livboj. Upptagning av person på bassängkant, brygga eller kant. Skapa fria luftvägar, visa mun till mun andning och lägg personen i stabilt sidoläge. Larma.
 • OBS! Allt i en följd utan vila. Dykmomentet kan alltså bestå av många försök.
 • HLR (Hjärt- och lungräddning) filmbaserad utbildning med hjärtstartare AED
 • Teori: Bad-, båt- och isvettsregler
 • Första hjälpen, genomgång av förbandslåda
 • Enklare frågor i sjukvård.
 • Praktiska moment såsom nack- dykskada, sårskada, halkolycka, högläge och tryckförband
Till toppen