Avgifter och regler Kulturskolan

Pianotangenter

Här kan du läsa om hur du ansöker till kulturskolans verksamhet och vad det kostar att delta. Här finns också information om hur du ansöker om byte av instrument eller om du vill göra en uppsägning. Kulturskolans undervisning följer grundskolans läsårstider.

Ansökan

Ansökan till kulturskolan eller om du vill spela fler instrument görs på Kulturskolans ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan ansöka om flera ämnen på samma blankett. Vårdnadshavares underskrift krävs.
Sista dag för ansökan är 31 maj.
Du som redan är elev på Kulturskolan och ska fortsätta med samma instrument/aktivitet behöver inte ansöka igen.

Byte av instrument/aktivitet

Byte av instrument/aktivitet sker i samråd med undervisande lärare och sker vid terminsskifte. Ansökan om byte av instrument/aktivitet görs på särskild blankett. Vårdnadshavares underskrift krävs om du är under 18 år.

  1. Byte av instrument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kö och intagning

Inom en månad vid höstterminens start meddelar vi om du har fått plats eller står på kölistan. Uppsägning ska göras för höstterminen före vecka 37 eller för vårterminen före vecka 7, efter dessa veckor faktureras terminsavgift.
Vi placerar elever fortlöpande under läsårets gång. Elever som redan deltar i vår verksamhet kontaktas av kulturskolans lärare vid terminsstart. Intagning sker i turordning. Har anmälningsblankett lämnats in i angiven tid och du har stått i kö ett helt läsår ges förtur och du garanteras plats kommande läsår.

Till vår glädje är det många som vill delta i Kulturskolans verksamhet. Det innebär dock att vi har kö, främst till gitarr, sång och keyboard.

Undervisning

Undervisningen sker på dagtid vid respektive skola. Lektionens längd är normalt 20 minuter och eleven går då ifrån sin ordinarie lektion. Vi tillämpar vanligtvis rullande schema så att ingen enskild lektion blir drabbad. Vissa av våra aktiviteter sker utanför skoltid.

Avgift

Avgiften är 500 kronor per aktivitet och termin. Vissa aktiviteter är gratis, se vårt utbud. Faktura skickas ut i början av varje höst- och vårtermin. För påbörjad termin faktureras full avgift.
Avgift återbetalas inte om eleven väljer att sluta eller deltar oregelbundet i undervisningen innan terminens slut.
Avgiften ska vara oss tillhanda enligt angivet förfallodatum på fakturan. Utebliven betalning hanteras enligt kommunens kravrutin.

Uppsägning

Uppsägning av plats ska göras för höstterminen före vecka 37 eller för vårterminen före vecka 7, efter dessa veckor faktureras terminsavgift. Uppsägning ska göras på särskild blankett. Vårdnadshavares underskrift krävs om du är under 18 år.

  1. Uppsägning Kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.