Utbildning & barnomsorg

Vi har kommunal förskola i alla tätorter och två privata förskolor.

Vi har 5 stycken F-6 skolor inklusive fritidshem, Bjurbäcksskolan 7-9 och grundsärskola.

Vi har ett bra programutbud och kan även erbjuda Industritekniska programmet.

Vi erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, SFI och Särskild utbildning för vuxna (Särvux).

Vi undervisar i musik, teater och mycket mer. Vi har även hand om all musikundervisning

på alla skolor.