Utbildning & barnomsorg

Vi har kommunal förskola i alla tätorter och två privata förskolor.

Vi har 5 stycken F-6 skolor inklusive fritidshem, Bjurbäcksskolan 7-9 och grundsärskola.

Vi har ett bra programutbud och kan även erbjuda Industritekniska programmet.

Vi erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, SFI och Särskild utbildning för vuxna (Särvux).

Vi undervisar i musik, teater och mycket mer. Vi har även hand om all musikundervisning

på alla skolor.

Här arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens.

Vi erbjuder service och tjänster som i många fall är kostnadsfria, ett antal verksamheter är belagda med avgifter.

Bildningsnämnden beslutar om tider för läsåret. Här hittar du aktuella läsårstider.

Vi erbjuder fritidsgårdar i alla tätorter för dig som är mellan 10 och 19 år gammal.

Fritidshemmen ligger i anslutning till alla F-6 skolor. Plats erbjuds från förskoleklass till och med årskurs 6.

Här hittar du senaste nytt inom utbildning och barnomsorg.