Vuxenutbildning

YH-utbildning till kvalificerad CNC-tekniker

Nu kan du söka YH-utbildning inom CNC-svarvning i Emmaboda.

Läs mer och sök till utbildningen via Yrkeshögskolans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens för arbete inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du få arbete med äldre och personer med funktionsvariationer, sjukvård och psykiatri.

Läs mer och sök till Vård- och omsorgsutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs 9. Studietid 1-4 terminer. Den ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier på gymnasial nivå.

Dina förkunskaper och behov styr vilken nivå Du ska börja på. Kurserna kan kombineras med kurser på gymnasial nivå.

Vi kan erbjuda Svenska /Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap.

Gymnasial vuxenutbildning

Utbildningen ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet. Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. Du kan följa lektioner eller studera helt eller delvis på distans efter en individuell studieplan.

Vi vänder oss till dig som vill skaffa dig en gymnasieutbildning eller behöver komplettera dina betyg.

Studiemedel

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiemedel.

Du kan söka studiemedel från CSN från och med hösten det år Du fyller 20 år till och med det år Du fyller 60 år.

Tilläggsbidrag för studerande med barn:

Du som studerar och har vårdnaden av barn kan få tilläggsbidrag till och med det halvår barnet fyller 18 år.

Betyg

Du måste själv begära ut dina betyg efter avslutad kurs eller när du behöver dem. Tänk på att vår handläggningstid är cirka en vecka.

Nationella betygsdatabasen

Du måste själv begära ut dina betyg från skolan för att sedan ladda upp dem på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information om hur du gör. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rektor

Birgitta Carlsson, 010-353 13 02
E-post: birgitta.carlsson@emmaboda.se

Studie- och yrkesvägledare

Veronica Fransson-Isaksson, 010-353 13 10
E-post: veronica.fransson-isaksson@emmaboda.se

Skoladministratör

Anette Allansson, 010-353 13 04
E-post: anette.allansson@emmaboda.se

Till toppen