Vuxenutbildning

Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs 9. Studietid 1-4 terminer. Den ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier på gymnasial nivå.

Dina förkunskaper och behov styr vilken nivå Du ska börja på. Kurserna kan kombineras med kurser på gymnasial nivå.

Vi kan erbjuda Svenska /Svenska 2, Engelska, Matematik, Samhällskunskap.

Gymnasial vuxenutbildning

Utbildningen ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet. Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. Du kan följa lektioner eller studera helt eller delvis på distans efter en individuell studieplan.

Vi vänder oss till dig som vill skaffa dig en gymnasieutbildning eller behöver komplettera dina betyg.

Studiemedel

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiemedel.

Du kan söka studiemedel från CSN från och med hösten det år Du fyller 20 år till och med det år Du fyller 56 år.

Tilläggsbidrag för studerande med barn:

Du som studerar och har vårdnaden av barn kan få tilläggsbidrag till och med det halvår barnet fyller 18 år.

Kontakt

Claes Petersson, 0471-24 93 02
E-post: claes.petersson@emmaboda.se

Studie- och yrkesvägledare

Sindra Samuelsson, 0471-24 93 03
E-post: sindra.samuelsson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier

Till toppen