ANSÖKAN till höstens utbildning öppnades 23 april.

Du ansöker genom att fylla i och skicka blanketten nedan till

veronica.fransson-isaksson@emmaboda.se .

Glöm inte bifoga dina tidigare betyg.

JOBBGARANTI
Den 10 april firades det att elever som går Vård- och omsorgsutbildningen nu erbjuds 6 månaders provanställning med chans till tillsvidareanställning.

19 mars 2024- 4 juni 2024 Tisdagar Ansök senast 11 februari 2024

Undervisningen i ämnet psykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomstillstånd.

Studieform: På plats

Kurskod: PSYPSY01

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Kontaktperson : Tina Sturesson

tina.sturesson@emmaboda.se

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i och skicka blanketten nedan till veronica.fransson-isaksson@emmaboda.se

Blankett ansökan Vård och omsorgsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att bifoga tidigare betyg.

22 mars 2024- 4 juni 2024 Fredagar Ansök senast 11 februari 2024

Undervisningen i ämnet omvårdnad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar samt vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd och i livets slutskede.

Studieform: På plats

Kurskod: OMVOMV02

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Kontaktperson : Gunilla Torstensson

gunilla.torstensson@emmaboda.se

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i och skicka blanketten nedan till veronica.fransson-isaksson@emmaboda.se

Blankett ansökan Vård och omsorgsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att bifoga tidigare betyg.

11 april 2024 - 30 maj 2024 Torsdagar Ansök senast 10 mars 2024

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att avgöra vilken vägledning som krävs i olika vård- och omsorgssituationer.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människan samspelar med sin omgivning. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar intresse för hur andra människor tänker och agerar. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om handledningens betydelse

Studieform: På plats

Kurskod: PEAVÅD0

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Kontaktperson: Gunilla Torstensson

gunilla.torstensson@emmaboda.se

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i och skicka blanketten nedan till veronica.fransson-isaksson@emmaboda.se

Blankett ansökan Vård och omsorgsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att bifoga tidigare betyg.

15 april 2024 - 3 juni 2024 Måndagar Ansök senast 10 mars 2024

Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Med etiken som utgångspunkt ska sådana frågor om människovärde och människosyn som kan knytas till yrkesområdet behandlas i undervisningen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i Sverige som i andra länder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor.

Studieform: På plats

Kurskod: MÄNETI0

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Kontaktperson: Tina Sturesson

tina.sturesson@emmaboda.se

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i och skicka blanketten nedan till veronica.fransson-isaksson@emmaboda.se

Blankett ansökan Vård och omsorgsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att bifoga tidigare betyg.

Vård och omsorgsutbildning 1500 p

Start hösten 2024

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens för arbete inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du få arbete med äldre och personer med funktionsvariationer, sjukvård och psykiatri.

Kurserna genomförs med lärare på plats och som flexibelt lärande. Självstudier varvas med träffar och lektioner. Kommunikationen med läraren sker via lärplattform och i klassundervisning.

Start: hösten 2024

Ansök mellan 23 april och 19 juni 2024.

Heltidsstudier 40 timmar i veckan

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår 12 veckors praktiskt arbete.

För att få diplom från VO-college måste man ha minst 1500 gymnasiepoäng Kalmar län för undersköterska och minst 800 gymnasiepoäng för vårdbiträde.

Vård och omsorgsutbildningen förkunskapskrav

  • Att du bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Kurser som ingår i utbildningen

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Vård och omsorg specialisering – 100 poäng

Tillvalskurser:
Vårdpedagogik och handledning – 100 poäng

Etik och människans livsvillkor - 100 poäng

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i och skicka blanketten nedan till veronica.fransson-isaksson@emmaboda.se

Blankett ansökan Vård och omsorgsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att bifoga tidigare betyg.