Anpassad vuxenutbildning är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Anpassad utbildning

Eleven Daniel Fransson och läraren Ulrika Andersson

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Komvux som anpassad utbildning ger dig möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater. Det ger dig kunskaper som leder till personlig utveckling, bättre livskvalitet och större kunskaper om samhället vi lever i.

På anpassad utbildning för vuxna kan du komplettera din utbildning och det finns kurser på tre olika nivåer: träningsskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Du kan välja att läsa en eller flera kurser.

Du kan börja dina studier under hela terminen, om det finns plats.

Du studerar i en liten grupp och i en trygg miljö. Du gör en individuell studieplan tillsammans med din lärare och studerar i din egen takt. När kursen är avslutad får du betyg/intyg.

Det kostar inget att studera inom Anpassad utbildning för vuxna. Om du går ifrån ditt arbete och får löneavdrag, kan du få ersättning för studier från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) Se mer på sidan SPSM sök bidrag för vuxna som får anpassad utbildning på Komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du börja studera?

Ta en första kontakt med vår lärare på telefon 010-353 13 11

Vårt kursutbud

Alla kurser som finns på grundläggande nivå kan du, om du vill, läsa på gymnasial nivå

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om du är sjuk och inte kan vara med på dina lektioner behöver du anmäla din frånvaro varje dag.

Sjukintyg ska lämnas till skolan om du är sjuk längre än 7 dagar.

ring: 010-353 13 11

En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att prata och uttrycka dig på olika sätt genom samtal, bilder och tecken. Du får möjlighet att utveckla förmågan att lyssna, samtala och samarbeta genom olika former av kommunikation såsom bilder, litteratur, film och drama. Du får söka information i olika medier med hjälp av dator och ipad.

Kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om människan och naturen. Du lär dig om djur, växter och mönster i naturen. Du får möjlighet att utveckla en matematisk förståelse för att planera och lösa praktiska problem. Praktiska övningar med pengar, klockan, geometriska figurer, längd-, vikt- och rymdmått. Teknik i din närmiljö och hur de fungerar.

Kursen för dig som vill veta mer om din närmiljö och dess historia, kultur - och fritidsutbud. Du får kunskap om Sverige och världen. Vi pratar livsfrågor, religion och om högtider och dess traditioner. Du får veta mer om demokrati. Du lär dig vardagsrutiner som hygien och rengöring, inköp och återvinning. Vi samtalar också om livsfrågor och alla människors lika värde.

Kursen är för dig som vill utveckla dina kunskaper i att läsa, skriva och uttrycka dig. Det handlar om hur svenska språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas.

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera och anpassa språket till olika sammanhang och för olika syften. Du får diskutera och argumentera. Du kan göra en presentation och tala inför gruppen.

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din läsförmåga och ditt intresse för att läsa och skriva. Du får tips om strategier för att minnas och lära. Du kan bland annat använda stödord och tankekartor.

Du övar stavning, ordkunskap och grammatik. Du använder också dator och ipad för att skriva och söka information.

Du får öva dig att läsa, förstå och reflektera över olika sorters texter såsom berättelser, fakta och nyheter. Du lär dig känna till några författare. Även kännedom om ordspråks och metaforers betydelse.

Kursen för dig som vill lära dig engelska i enklare tal och skrift. Vi samtalar om vardagliga ämnen, hälsnings- och avskedsfraser. Du får delta i dramatiseringar och vardagliga situationer. Du får öva på att tala, lyssna och läsa engelska texter. Du använder ordböcker och internet för att söka efter ords betydelse. Du använder översättningsprogram. Du får fördjupa din läs- och skrivförmåga. Du får veta mer om vardagsliv och seder i engelsktalande länder.

Kursen för dig som vill utveckla din förmåga att använda matematik i din vardag, på jobbet och på fritiden. Du får lära dig strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. De fyra räknesätten vid huvudräkning, skriftlig metod och att använda miniräknaren.

Du får lära dig att hantera pengar i vardagliga situationer och göra prisjämförelser. Göra en enkel budget. Du får använda klockan och lära dig mäta och uttrycka tid.

Du får arbeta med geometriska figurer (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel). Geometriska begrepp som längd, bredd och höjd. Du frå mäta volym och massa. Du får lära dig avläsa tabeller och diagram.

Kursen för dig som vill veta mer om historiska händelser, personer och tidsperioder i Sverige. Människans levnadsförhållanden i olika tider. Andra världskriget och hur det påverkat och fortfarande påverkar människor och stater. Vi reflekterar över hur historien har påverkat vårt sätt att leva idag.

Kursen för dig som vill lära dig mer om demokrati, mänskliga rättigheter och politiska val i Sverige. Du får vara med och diskutera olika aktuella samhällsfrågor. Du får veta mer om samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället. Du får möjlighet att söka information från olika källor.

En kurs för dig som vill veta mer om olika religioner och livsåskådningar. Vi läser om världsreligionerna kristendomen, islam, judendomen, hinduismen och buddhismen. Vi pratar om religiöst motiverande levnadsregler, ritualer, högtider och symboler. Vi diskuterar livsfrågor som exempelvis identitet och livsstil.

Kursen för dig som vill veta mer om hur tekniska föremål i din vardag fungerar. Vi tränar på att läsa manualer och instruktioner för redskap och teknisk utrustning. Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

Kursen för dig som vill veta mer om olika platser, geografiska förhållanden och hur klimatet påverkat människans levnadsvillkor. Du får studera karta och jordglob. Jordytan och hur den formats av till exempel jordbävningar och vuklanutbrott. Vi diskuterar hur människan kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kursen för dig som vill veta mer om naturen, människokroppen och hälsa. Du får lära dig mer om djur, växter och hur de samspelar med miljön. Hur människan är beroende av och påverkar naturen. Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion. Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Vi har valt att bara ta ut en del av hela kursen Hem och konsumentkunskap. Delkursen tar upp följande:

Kursen för dig som vill utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion inom hushållet. Du får kunskap i att kritiskt granska olika situationer som du som konsument kan ställas inför. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar kunskaper om, och ges möjlighet att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelningen i hushållet. Hur man handlar över internet, hur man lånar pengar, hur man handlar på kredit och hur man tecknar abonnemang är andra områden som bearbetas. Du får lära dig vad ett boende kostar och vilka utgifter som blir för exempelvis mat och fritid.

Vad du som konsument har för rättigheter och skyldigheter kommer också att tas upp. Liksom reklamens och mediernas påverkan på våra konsumtionsvanor.