Gymnasial vuxenutbildning

Utbildningen ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet. Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. Du kan följa lektioner eller studera helt eller delvis på distans efter en individuell studieplan.

Vi vänder oss till dig som vill skaffa dig en gymnasieutbildning eller behöver komplettera dina betyg.

Vi kan erbjuda svenska/svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3 samt engelska 5,6 och 7 på plats/flex. Se innehåll, kurskod och poäng nedan.

Övriga kurser erbjuds på distans via Hermods i samråd med SYV.

När läraren bedömer att eleven uppnått kraven för kursen ska det nationella provet genomföras. Nationella prov finns att tillgå för kurserna svenska/svenska som andraspråk kurs 1 och 3 samt engelska 5 och 6. Syftet med nationella prov är att stödja lärares betygssättning och ge en bra grund för ditt betyg.

Betygssättningen är A-E.

Studiemedel

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiemedel.

Du kan söka studiemedel från CSN från och med hösten det år Du fyller 20 år till och med det år Du fyller 60 år.

Tilläggsbidrag för studerande med barn:

Du som studerar och har vårdnaden av barn kan få tilläggsbidrag till och med det halvår barnet fyller 18 år.

Betyg

Du måste själv begära ut dina betyg efter avslutad kurs eller när du behöver dem. Tänk på att vår handläggningstid är cirka en vecka.

Nationella betygsdatabasen

För att kunna söka högre studier måste Du själv begära ut dina betyg från skolan för att sedan ladda upp dem på antagning.se

Här hittar du information om hur du gör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vårt kursutbud:

Gymnasial nivå

Svenska 1

I kursen Svenska 1 får du får utveckla ditt eget språk, såväl skriftligt som muntligt, samt förmågan att framföra olika budskap i tal och skrift. Argumentationsteknik och referatteknik varvas med utredande texter och textanalys. Genom att läsa skönlitterära texter får du dessutom en ökad förståelse för dig själv och andra. Du får även lära dig om varför vi pratar som vi gör och reflektera kring språklig variation, som till exempel dialekter.

I kursen kommer du att lära dig om:

 • Språkriktighet och grundläggande grammatik
 • Arbetsprocesser i både tal och skrift
 • Referatteknik och källkritik
 • Att skriva argumenterande och utredande texter
 • Att tolka och analysera skönlitteratur från olika tider och författare
 • Dialekter och andra språkliga variationer

Svenska 1 är en utmärkt kurs att börja med eftersom du får utveckla din förmåga att skriva tydliga och väl strukturerade texter, vilket kommer hjälpa dig i andra kurser. Kursen innehåller undervisning och övningar som förbereder dig väl inför de examinerande uppgifterna.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: SVESVE01

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

Svenska 2

I kursen Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia genom att till exempel se hur skönlitteraturen och samhället påverkat varandra. Du får också möjlighet att reflektera kring det svenska språkets status och hur språksituationen ser ut i Norden idag. Du får även utveckla din förmåga att muntligt och skriftligt förmedla tankar och åsikter, samt lära känna språkets byggstenar - grammatik.

I kursen kommer du att lära dig om:

 • Svenska språkets uppbyggnad (grammatik)
 • Språkförhållanden i Norden, till exempel nordiska språk, minoritetsspråk och dialekter
 • Argumentationsteknik i tal och skrift
 • Att skriva utredande texter och hålla informerande tal
 • Relationen mellan litteratur och samhällsutveckling och hur man använder centrala litteraturvetenskapliga begrepp
 • Svenska 2 bygger vidare på mycket från svenska 1 och fördjupar sig inom nya områden som är viktiga för att förstå vår historia och vår närmsta omvärld. Kursen innehåller undervisning och övningar som förbereder dig väl inför de examinerande uppgifterna.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: SVESVE02

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Svenska 1/ Svenska A

Svenska 3

I kursen Svenska 3 får du lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Genom att analysera kända tal samt hålla egna tal får du fördjupa dig i retorikens värld. Du får också litteraturvetenskapliga verktyg för att tolka skönlitterära texter, samt fördjupa dig i det svenska språkets utveckling.

I kursen kommer du att lära dig om:

 • Hur man använder den retoriska arbetsprocessen för att framföra olika typer av tal, samt analysera retorik
 • Det svenska språkets historia, släktskapsförhållanden och utveckling
 • Vetenskapligt skrivande, samt referatteknik och källkritik
 • Tematiska analyser av skönlitterära verk och att använda litteraturvetenskapliga begrepp

Svenska 3 ger dig verktygen att lyckas med högskole- och universitetsstudier och kan ses som en övergångskurs till dessa. Kursen innehåller undervisning och övningar som förbereder dig väl inför de examinerande uppgifterna.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: SVESVE03

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Svenska 2/ Svenska B

I kursen Svenska som andraspråk 1 får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd.

Syftet med kursen är att göra dig tryggare i användandet av svenska språket och din egen språkliga utveckling har stort fokus i kursen.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: SVASVA01

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

I kursen Svenska som andraspråk 2 får du fördjupa dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler.

Du ges möjlighet att skriva rapport, analys, argumentation och uppsats samt läsa litteratur i olika former. Målet är att bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: SVASVA02

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande

I Svenska som andraspråk 3 får du tillfälle att finslipa och vidareutveckla din svenska. Du ges möjlighet att argumentera skriftligt men också muntligt i samtal med din lärare.

Du får fördjupa dig inom rapportskrivning och källkritik och genom litteraturstudier övar du din läsförståelse ytterligare. Målet är att vid kursens slut ha en väl fungerande svenska i bagaget.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: SVASVA03

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande

Delkurs 1

Delkurs 1 är för dig som nästan helt saknar kunskaper i matematik. Här lär du dig hur tal används för att benämna antal och ordning samt enkla beräkningar med de fyra räknesätten.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNMATA

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 2

Delkurs 2 bygger vidare på beräkningar med de fyra räknesätten. Du lär dig även använda insamlade data i tabeller och diagram samt grundläggande geometri.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNMATB

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 3

Delkurs 3 fördjupar dina kunskaper i geometri och tal i bråk- och decimalform behandlas. Du arbetar även med enkel algebra och sannolikhet.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNMATC

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 4 sammanfattar och fördjupar momenten från de tidigare kurserna och du får även lära dig om potenser och funktioner.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utbildningen

Delkurs 4 i grundläggande Matematik är den avslutande nationella delkursen och den leder fram till betyg i Matematik på grundläggande nivå. Efter denna sista delkurs har du Matematikkunskaper som motsvarar årskurs 9 i grundskolan.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNMATD

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Engelska 5

I kursen Engelska 5 får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Fokus ligger på att du ska kunna göra dig förstådd genom enkla framställningar av ämnen du är bekant med. Du får öva på att använda språket i både informella och formella sammanhang och genom att läsa och bearbeta olika sorters texter får du också en fördjupad kunskap om olika kulturer där engelska används.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: ENGENG05

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

Engelska 6

Kursen Engelska 6 inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang.

I kursen övar du på att analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser. Du får göra egna framställningar som rör kulturella företeelser i olika engelskspråkiga sammanhang.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: ENGENG06

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Engelska 5/ Engelska A

Engelska 7

Engelska 7 är den mest teoretiska av engelskakurserna. Därför är det viktigt att du har goda förkunskaper i språket. Syftet är att du under kursens gång lär dig att skriva och tala formellt. Du ska kunna anpassa din språkanvändning till syfte, genre och stilnivå.

Utöver att analysera litteratur och tal i olika sammanhang kommer du få öva dig i att läsa, skriva och bearbeta olika typer av texter och hålla muntliga anföranden där du får utreda, resonera och argumentera ur olika perspektiv.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: ENGENG07

Poäng: 100

Nivå: Gymnasial

Förkunskaper: Engelska 6/ Engelska B

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om du är sjuk och inte kan vara med på dina lektioner behöver du anmäla din frånvaro varje dag.

Sjukintyg ska lämnas till skolan om du är sjuk längre än 7 dagar.

Skicka SMS till 072-466 79 74 eller maila till

anette.allansson@emmaboda.se

ange (namn, klass, orsak)

Hitta till Komvux/SFI