Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs 9. Den ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier på gymnasial nivå.

Studiemedel

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiemedel.

Du kan söka studiemedel från CSN från och med hösten det år Du fyller 20 år till och med det år Du fyller 60 år.

Tilläggsbidrag för studerande med barn:

Du som studerar och har vårdnaden av barn kan få tilläggsbidrag till och med det halvår barnet fyller 18 år.

Betyg

Du måste själv begära ut dina betyg efter avslutad kurs eller när du behöver dem. Tänk på att vår handläggningstid är cirka en vecka.

Nationella betygsdatabasen

För att kunna söka högre studier måste Du själv begära ut dina betyg från skolan för att sedan ladda upp dem på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information om hur du gör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vårt kursutbud

Grundläggande nivå:

Delkurs 1

Delkurs 1 är för dig som behöver repetera de mest grundläggande delarna i svenska. Här kommer du främst att få arbeta med enkel läsförståelse och de vanligaste skrivreglerna.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSVEA

Poäng: 100

Nivå: Grundläggande

Delkurs 2

Tar vid där delkurs 1 slutar och du får arbeta vidare med läsförståelse, men också med hörförståelse. Du får till exempel träna på att läsa olika sorters texter och får tips på olika tekniker för att läsa och förstå på ett effektivt sätt.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSVEB

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 3

I delkurs 3 fördjupar du dig i ditt eget skrivande och du får öva på att skriva några olika texttyper. Här arbetar vi mycket med skrivreglerna och hur man skapar en bra text.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSVEC

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 4

I delkurs 4 ska samtliga moment bedömas så här får du lite större och mer fördjupande uppgifter att arbeta med. Du får träna på att strukturera dina texter och även arbeta på ett grundläggande sätt med källor.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utbildningen
Delkurs 4 i grundläggande Svenska är den avslutande nationella delkursen och den leder fram till betyg i Svenska på grundläggande nivå. Efter denna sista delkurs har du Svenska-kunskaper som motsvarar årskurs 9 i grundskolan.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSVED

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 1

Här kommer du få arbeta med grunderna i svenska språket. Du kommer främst att få arbeta med enkel läsförståelse, att skriva enklare texter och de vanligaste skrivreglerna. Du får jobba med muntlig kommunikation. Du får träna på att läsa och skriva olika sorters texter och får tips på olika tekniker för att läsa och förstå på ett effektivt sätt.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSVAA

Poäng: 100

Nivå: Grundläggande

Delkurs 2

Delkurs 2 är till för dig som redan behärskar svenskans grundläggande skrivregler och den grammatik som lärs ut på SFI:s D-nivå. Här går vi vidare med att läsa och skriva längre texter i olika genrer. Du kommer bland annat att få träna på muntlig kommunikation och hur man gör egna muntliga presentationer. Du får till exempel läsa och reflektera över skönlitterära texter, träna på att argumentera, läsa och skriva faktatexter samt lära dig grunderna i källkritik.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSVAB

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 3

Delkurs 3 förutsätter kunskaper som motsvarar delkurs 2. Vi går ännu mer på djupet i hur man läser och skriver i olika genrer och du kommer fortsätta att träna på läsförståelse och muntlig kommunikation samt hur man gör egna muntliga presentationer. Utöver det fördjupade innehållet från delkurs 2, får du här också lära dig mer om språklig variation och bli medveten om hur man använder språket på ett mer formellt sätt.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSVAC

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 4

Delkurs 4 är den sista kursen före gymnasienivå och förutsätter kunskaper som motsvarar delkurs 3. Moment från de tidigare delkurserna fördjupas. Vi arbetar vidare med läsförståelse genom läsning av längre skönlitterära böcker och andra texter av olika slag. Du får fortsätta träna på muntliga presentationer och muntligt berättande. Stort fokus ligger på att skriva egna texter på en mer formell nivå och du får lära dig mer om källhantering.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utbildningen

Delkurs 4 i grundläggande Svenska som andraspråk är den avslutande nationella delkursen och den leder fram till betyg i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Efter denna sista delkurs har du kunskaper i Svenska som andraspråk som motsvarar årskurs 9 i grundskolan.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSVAD

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 1

Delkurs 1 är för dig som nästan helt saknar kunskaper i matematik. Här lär du dig hur tal används för att benämna antal och ordning samt enkla beräkningar med de fyra räknesätten.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNMATA

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 2

Delkurs 2 bygger vidare på beräkningar med de fyra räknesätten. Du lär dig även använda insamlade data i tabeller och diagram samt grundläggande geometri.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNMATB

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 3

Delkurs 3 fördjupar dina kunskaper i geometri och tal i bråk- och decimalform behandlas. Du arbetar även med enkel algebra och sannolikhet.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNMATC

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 4 sammanfattar och fördjupar momenten från de tidigare kurserna och du får även lära dig om potenser och funktioner.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utbildningen

Delkurs 4 i grundläggande Matematik är den avslutande nationella delkursen och den leder fram till betyg i Matematik på grundläggande nivå. Efter denna sista delkurs har du Matematikkunskaper som motsvarar årskurs 9 i grundskolan.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNMATD

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 1

Den första nationella delkursen i engelska på grundläggande nivå vänder sig till nybörjare. Här får du öva dig i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt i enkla, vardagliga situationer som behandlar olika intressen, personer och platser.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNENGA

Poäng: 100

Nivå: Grundläggande

Delkurs 2

Den andra nationella delkursen i grundläggande engelska vänder sig till dig som redan har läst Delkurs 1 eller har motsvarande kunskaper. I kursen övar du dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt i vardagliga situationer, samt fortsätter att bygga upp din språkliga säkerhet genom dialoger, enklare samtal, kortare skrivuppgifter och grundläggande grammatik.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNENGB

Poäng: 100

Nivå: Grundläggande

Delkurs 3

Delkurs 3 i grundläggande Engelska vänder sig till dig som redan har läst Delkurs 2 eller har motsvarande kunskaper. Här fortsätter du att bygga upp din språkliga säkerhet genom muntliga och skriftliga övningar, såsom dialoger och samtal och olika kortare skrivuppgifter som anpassas något efter syfte, situation och mottagare.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNENGC

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Delkurs 4

I delkurs 4 arbetar du med muntliga och skriftliga övningar, som behandlar kända och aktuella ämnen, egna intressen, åsikter och erfarenheter. Du övar dig i att bearbeta dina egna framställningar för att variera, tydliggöra och anpassa ditt språk till syfte och mottagare.

Läs hela kursplanen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utbildningen

Delkurs 4 i grundläggande engelska är den avslutande nationella delkursen och den leder fram till betyg i engelska på grundläggande nivå. Efter denna sista delkurs har du kunskaper i engelska som motsvarar årskurs 9 i grundskolan.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNENGD

Poäng: 200

Nivå: Grundläggande

Undervisningen i kursen samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar sina kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Läs hela kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieform: På plats

Kurskod: GRNSAM2

Poäng: 150

Nivå: Grundläggande

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om du är sjuk och inte kan vara med på dina lektioner behöver du anmäla din frånvaro varje dag.

Sjukintyg ska lämnas till skolan om du är sjuk längre än 7 dagar.

Skicka SMS till 072-466 79 74 eller maila till

anette.allansson@emmaboda.se

ange (namn, klass, orsak)

Hitta till Komvux/SFI