Barn & ungdom

Barn och unga i Emmaboda kommun ska regelbundet få se, uppleva och delta i kulturprogram i skolan och på fritiden. Det kulturutbud som erbjuds ska spegla ett brett spektrum av konstnärliga och kulturella uttrycksformer.

Skolkultur

  1. Kulturgruppen för skola och förskola ansvarar för filmvisningar, författarbesök, dans-, musik- och teaterföreställningar för förskolan till och med årskurs 9.
  2. Kulturgruppen för skola och förskola
  3. Barn och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Kulturrådet ger bidrag till Skapande skola för att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och få ökade möjligheter för eget skapande.
  4. Skapande skola

Emmaboda kommunala kulturskola

Kulturskolan erbjuder utöver klassundervisning, instrumentundervisning och punktinsatser för elever med särskilt stöd även upplevelseverksamhet som dans, teater och bild efter skoltid.

  1. Emmaboda kommunala kulturskola

Fritidsaktivitetet

Emmaboda kommun erbjuder ett varierat utbud av kulturaktiviteter på onsdagskvällar inom ramen för GoOnsdag. De flesta evenemang är gratis. Verksamheten riktar sig till alla åldrar.

  1. Information om GoOnsdag

För mer information

Kontakta Nanna Johannisson, kulturhandläggare, tel 0471-24 92 41 eller nanna.johannisson@emmaboda.se.

Dela sidan på sociala medier