Kulturmiljövård

Rött hus med vita knutar.

Kulturmiljön är en del av kulturarvet och innefattar den fysiska miljön som påverkats av människan. En kulturmiljö kan vara allt från specifika objekt till delar av landskap.

Ett kulturarv har inga direkta tidsgränser vilket gör att det skapas av både historia, nutid och framtid. Det här gör också att det är svårt att avgöra när något blir en del av det kulturella arvet.

Under perioden 2012-2016 har Emmaboda kommun reviderat kulturmiljöprogrammet från 1984 med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar.