Skapande skola

Arbete med film för elever

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Genom bidraget från Kulturrådet integreras konst och kultur i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skapande skola-insatser 2021/22

Filmregion Sydost i samverkan med Emmaboda kommun

Under hösten 2021 kommer årskurserna 1, 2, 4 och 8 i Emmaboda att skapa sina egna kortfilmer. Elevernas eget skapande sker i samverkan med professionella pedagoger från Filmregion Sydost. Årskurs 1 och 2 kommer att skapa egna animerade filmer och årskurs 4 och 8 kommer att skapa kortfilmer på temat demokrati. I Barnkonventionen kapitel 12 anges att: "Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets
åsikter, utifrån barnets ålder och mognad."

Årskurs 4 och 8 kommer därför att arbeta med utgångspunkt i följande påståenden som inspiration:
Det perfekta Emmaboda - det här skulle jag vilja händer i Emmaboda - förändra, förbättra, se mer/mindre av.
Det här skulle jag vilja berätta för kommunalrådet/statsministern - vad som är viktigt i min värld, vad jag funderar på, vad tycker jag är viktigt att berätta för de som bestämmer/styr?

Till slut kommer filmerna att visas för respektive årskurs och skola tillsammans med Skolbion. Ett övergripande mål är att lära sig förstå och använda filmmediet, inte att det nödvändigtvis måste bli briljanta resultat.
För ovanstående projekt har kommunens kulturenhet sökt och erhållit 202 982 kronor från Kulturrådet.

Skapande skola-insatser 2022/23

Åk 1, åk 2 och åk 4
Cirkus med Cirkus Cirkör

Vi har ansökt om medel för att skoleleverna i årskurserna ovan ska få ta del av en föreställning och en workshop i nycirkus. Besked kommer i maj!

ÅK 8 och 9
Film med Malin Andersson och Filmregion Sydost

Vi har även ansökt om medel för att åk. 8 och 9 ska kunna arbeta vidare med film bl.a. i ämnet Svenska. Besked kommer i maj!

Till toppen