Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Genom bidraget från Kulturrådet integreras konst och kultur i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Kulturrådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skapande skola-insatser 2019/2020

Förskolan, barn födda 2015
Sång, musik och rytmik med Louise Lövmo genom Länsmusiken. Genomförs under våren 2020 med återkommande besök i förskolan.

Alla elever i årskurs 1-2
Med utgångspunkt i värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter, demokrati och allas lika värde dramatiserar eleverna olika artiklar ur Barnkonventionen under ledning av Byteaterns dramapedagog. Genomförs under september till oktober 2019 med 3-4 besök i varje klass.

Alla elever i årskurs 4
Eleverna fördjupar sig i ämnet Identitet som rymmer reflektioner över genus, sexualitet, maktrelationer, mode, "vem är jag?" ur ett värdegrundsperspektiv. Alla klasser besöker Kalmar Konstmuseum och programmet Mode, makt och kroppsideal, där konstnär Veronica Lindblad stimulerar eleverna till kreativt och kritiskt tänkande samtidigt som eleverna får göra egna skisser. Genomförs i september 2019.

Grundsärskolan årskurs 1-9
Eleverna fokuserar i små grupper på värdegrundsfrågor kring identitet i samarbete med Byteaterns dramapedagog Helena Roditou-Andersson. Genomförs under våren 2020.