Skapande skola

Ett barn som balanserar på ett rep

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Genom bidraget från Kulturrådet integreras konst och kultur i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Kulturrådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skapande skola-insatser 2020/21

Förskolan 4 år
MUNTLIGT BERÄTTANDE med Kalmar Läns Museum

Vi låter sagohjulet snurra och slumpen bestämmer vilka berättelser ni får höra. Under berättarstunden hittar vi också på en saga tillsammans! Genomförs hos er eller på museet.

Åk 1 och åk 2
MUNTLIGT BERÄTTANDE med Kalmar Läns Museum

I tusentals år har människor berättat för varandra. Oavsett hur gammal du är, är det skönt att för en stund få sjunka in i berättandets magiska värld och få ta del av ord, platser och människor du annars aldrig skulle få möta. Det är en viktig del av barns utveckling att få skapa sina egna inre bilder, uppleva känslor och klura tankar om det som berättelserna förmedlar.

Genom att lyssna och själv få berätta får barnen ett bredare ordförråd, bättre ordförståelse och ett mer nyanserat språk.

ÅK 4
SANDBY BORG:
Det var du som började! – Om att hantera konflikter

Invånarna i öländska Sandby borg dräptes i en brutal massaker för 1500 år sedan. Varför då? Handlade det om avundsjuka, makt eller religion? Vi utgår från händelserna i borgen och reflekterar över vår egen tid. Vi arbetar med konflikthantering och diskuterar olikheter, tolerans och vänskap. Hur kan vi hantera konflikter så att våldsamheter inte uppstår? Genom aktivt lyssnande, värderingsövningar och diskussioner driver eleverna själva processen framåt för att reflektera över hur vi bemöter varandra i vardagen.

Skapande skola-insatser 2019/2020

Förskolan, barn födda 2015

Sång, musik och rytmik med Louise Lövmo genom Länsmusiken. Genomförs under våren 2020 med återkommande besök i förskolan.

Alla elever i årskurs 1-2

Med utgångspunkt i värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter, demokrati och allas lika värde dramatiserar eleverna olika artiklar ur Barnkonventionen under ledning av Byteaterns dramapedagog. Genomförs under september till oktober 2019 med 3-4 besök i varje klass.

Alla elever i årskurs 4

Eleverna fördjupar sig i ämnet Identitet som rymmer reflektioner över genus, sexualitet, maktrelationer, mode, "vem är jag?" ur ett värdegrundsperspektiv. Alla klasser besöker Kalmar Konstmuseum och programmet Mode, makt och kroppsideal, där konstnär Veronica Lindblad stimulerar eleverna till kreativt och kritiskt tänkande samtidigt som eleverna får göra egna skisser. Genomförs i september 2019.

Grundsärskolan årskurs 1-9

Eleverna fokuserar i små grupper på värdegrundsfrågor kring identitet i samarbete med Byteaterns dramapedagog Helena Roditou-Andersson. Genomförs under våren 2020.

Till toppen