Skapande skola

Arbete med film för elever

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Genom bidraget från Kulturrådet integreras konst och kultur i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skapande skola-insatser 2021/22

Filmregion Sydost i samverkan med Emmaboda kommun

I höst kommer årskurserna 1, 2, 4 och 8 i Emmaboda att skapa sina egna kortfilmer. Elevernas eget skapande sker i samverkan med professionella pedagoger från Filmregion Sydost. Årskurs 1 och 2 kommer att skapa egna animerade filmer och årskurs 4 och 8 kommer att skapa kortfilmer på temat demokrati. I Barnkonventionen kapitel 12 anges att: "Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets
åsikter, utifrån barnets ålder och mognad."

Årskurs 4 och 8 kommer därför att arbeta med utgångspunkt i följande påståenden som inspiration:
Det perfekta Emmaboda - det här skulle jag vilja händer i Emmaboda - förändra, förbättra, se mer/mindre av.
Det här skulle jag vilja berätta för kommunalrådet/statsministern - vad som är viktigt i min värld, vad jag funderar på, vad tycker jag är viktigt att berätta för de som bestämmer/styr?

Till slut kommer filmerna att visas för respektive årskurs och skola tillsammans med Skolbion. Ett övergripande mål är att lära sig förstå och använda filmmediet, inte att det nödvändigtvis måste bli briljanta resultat.
För ovanstående projekt har kommunens kulturenhet sökt och erhållit 202 982 kronor från Kulturrådet.

Skapande skola-insatser 2020/21

Förskolan 4 år
MUNTLIGT BERÄTTANDE med Kalmar Läns Museum

Vi låter sagohjulet snurra och slumpen bestämmer vilka berättelser ni får höra. Under berättarstunden hittar vi också på en saga tillsammans! Genomförs hos er eller på museet.

Åk 1 och åk 2
MUNTLIGT BERÄTTANDE med Kalmar Läns Museum

I tusentals år har människor berättat för varandra. Oavsett hur gammal du är, är det skönt att för en stund få sjunka in i berättandets magiska värld och få ta del av ord, platser och människor du annars aldrig skulle få möta. Det är en viktig del av barns utveckling att få skapa sina egna inre bilder, uppleva känslor och klura tankar om det som berättelserna förmedlar.

Genom att lyssna och själv få berätta får barnen ett bredare ordförråd, bättre ordförståelse och ett mer nyanserat språk.

ÅK 4
SANDBY BORG:
Det var du som började! – Om att hantera konflikter

Invånarna i öländska Sandby borg dräptes i en brutal massaker för 1500 år sedan. Varför då? Handlade det om avundsjuka, makt eller religion? Vi utgår från händelserna i borgen och reflekterar över vår egen tid. Vi arbetar med konflikthantering och diskuterar olikheter, tolerans och vänskap. Hur kan vi hantera konflikter så att våldsamheter inte uppstår? Genom aktivt lyssnande, värderingsövningar och diskussioner driver eleverna själva processen framåt för att reflektera över hur vi bemöter varandra i vardagen.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen