Skapande skola

Beatbox

Skapande skola är statens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Genom bidraget från Kulturrådet integreras konst och kultur i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skapande skola-insatser 2023/24

Dans för åk.1 och 2

MELLANRUMMEN med Embla Dans & Teater
En nyfiken föreställning där dansarna och publiken förflyttar sig i skolans mellanrum; korridorer och trappor. Där finns både möjligheter och begränsningar, tårar och skratt. Allt kan hända om du bara stannar upp, det lilla kan bli något stort.
En dansföreställning där vi tittar närmare på olika mellanrum; emotionella, rumsliga och sociala. Genom ett nära samarbete med målgruppen ger föreställningen en röst till barnens tankar kring de mellanrum de förhåller sig till dagligen. En interaktiv föreställning där publiken på olika sätt blir en del av koreografin.

Dans för åk.4

BEATBOX & DANS med Freestyle Phanatix
I detta program får eleverna lära sig ett nytt instrument, sig själv. Med röst och kropp som verktyg får de möjlighet att uttrycka sig på ett nytt sätt. I både dans- och beatboxworkshopen får eleverna också leka sig fram till nya kunskaper om rytm och rörelse. Eleverna får även en inblick i en stor musikkultur, nya kulturuttryck och den livsstil som hiphop är.

Film för åk.8 och 9
Under 23/24 kommer årskurserna 8 och 9 i Emmaboda att skapa sina egna kortfilmer. Elevernas eget skapande sker i samverkan med professionella pedagogen Malin Andersson, som även utbildar lärare. Det blir dessutom skolbio.

För övriga aktiviteter inom skolkulturen - se länken.