Bidrag & stöd

Bildningsnämnden delar varje år ut föreningsbidrag till kulturföreningar och studieförbund, samt kulturstipendium i form av arbetsstipendium och hedersomnämnande.

Kontakta gärna kulturavdelningen för att få hjälp och stöd vid evenemang och projekt.

  1. Föreningsbidrag
  2. Kulturstipendier