Föreningsbidrag

I Emmaboda kommun är det två politiska nämnder som beslutar om föreningsbidrag. Det är bildningsnämnden och teknik- och fritidsnämnden.

Bidrag inom teknik-och fritidsnämndens område är verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag, kartbidrag, bidrag till pensionärsföreningar, korpidrottsförbund och handikappföreningar. Ansökningarna ska lämnas in senast 1 mars varje år.

Bidrag inom bildningsförvaltningens område är studieförbund och kulturföreningar. Ansökningarna ska lämnas in senast 1 maj varje år.

Ansökningsblanketter för de olika bidragen

Ansökningsblanketter för de olika bidrag hittar du på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidragen betalas ut året efter genomfört verksamhetsår.

Bildningsnämnden delar årligen ut kulturstipendium som arbetsstipendium eller hedersomnämnande.