Föreningsbidrag

pengar, sedlar

Emmaboda kommun är det två politiska nämnder som beslutar om föreningsbidrag. Det är bildningsnämnden och teknik- och fritidsnämnden.

Bidrag inom teknik-och fritidsnämndens område är verksamhetsbidrag, anläggnings-bidrag, kartbidrag, bidrag till pensionärsföreningar, korpidrottsförbund och handikappföreningar Ansökningarna ska lämnas in senast 1 mars varje år.

Bidrag inom bildningsförvaltningens område är studieförbund och kulturföreningar. Ansökningarna ska lämnas in senast 1 maj varje år.

Ansökan om investeringsbidrag lämnas in till teknik-och fritidsnämnden senast
1 september varje år.

Ansökningsblanketter för de olika bidragen

Bidragen betalas ut året efter genomfört verksamhetsår.

Bildningsnämnden delar årligen ut kulturstipendium som arbetsstipendium eller hedersomnämnande.

Till toppen