Föreningsbidrag

pengar, sedlar

Emmaboda kommun är det två politiska nämnder som beslutar om föreningsbidrag. Det är bildningsnämnden och teknik- och fritidsnämnden.

Bidrag inom teknik-och fritidsnämndens område är verksamhetsbidrag, anläggnings-bidrag, kartbidrag, bidrag till pensionärsföreningar, korpidrottsförbund och handikappföreningar Ansökningarna ska lämnas in senast 1 mars varje år.

Bidrag inom bildningsförvaltningens område är studieförbund och kulturföreningar. Ansökningarna ska lämnas in senast 1 maj varje år.

Ansökan om investeringsbidrag lämnas in till teknik-och fritidsnämnden senast
1 september varje år.

Ansökningsblanketter för de olika bidragen

Bidragen betalas ut året efter genomfört verksamhetsår.

Bildningsnämnden delar årligen ut kulturstipendium som arbetsstipendium eller hedersomnämnande.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen