Kulturgruppen för
förskola och skola

Väsenvandring i skogen

Alla barn och unga i Emmaboda kommun ska bli delaktiga i kulturupplevelser, skapa själva och ges möjlighet till ett upplevelsebaserat lärande i förskolan och skolan

Skolkulturgruppen ansvarar för de professionella och externa kulturinslagen i förskola och grundskola enligt Emmaboda kommuns skolkulturgaranti i Barn- och ungdomskulturplanen.

Skolkultur våren 2021

Kulturupplevelser

Scenkonst för förskolan
Dansföreställningen Böjligheter Möjligheter
Den 10-12/5 kommer dansensemblen Embla från Göteborg till Emmaboda. På Bjurbäckskolans gräsfotbollsplan möter förskolebarnen i åldrarna 3-5 år den konstnärliga glädjen i att bygga och skapa något nytt. Där en person ser en elefant ser den andra en tunnel, någon en båt och en annan en gunga. Skulpturer byggs upp och byggs om för att bli någonting annat. Historien grenar ut sig som ett lövverk, sticker iväg och varvas med dans, sång och musik. Former och rörelser får ett eget liv när föreställningen ges fritt spelrum i barnens fantasi. Föreställningen avslutas med en dansverkstad tillsammans med barnen.

Scenkonst för förskoleklass, läg- och mellanstadium
I april och maj kommer samtliga förskoleklasser, låg- och mellanstadieklasser att uppleva så kallade Väsenvandringar längs Bielkeleden (se bilden ovan).
Det innebär dramatiserade vandringar som iscensätts av skådespelare och anpassas till naturmiljön för att ge besökarna en magisk naturupplevelse. En väsenvandring erbjuder ett annorlunda sätt att möta och utforska naturmiljöer. Med inspiration från folktro och myt väcker skådespelarna skogen till liv och låter dess väsen hjälpa besökarna att se naturen med nya ögon. Varje skolklass kommer även att få information om Allemansrätten inför besöket i skogen.

Författarträff åk 8
Författaren Malin Stehn besöker alla elever i årskurs 8 den 27/5.

För aktiviteter i satsningen Skapande skola - klicka här.

Till toppen