Kulturgruppen för skola & förskola

Alla barn och unga i Emmaboda kommun ska bli delaktiga i kulturupplevelser, skapa själva och ges möjlighet till ett upplevelsebaserat lärande i förskolan och skolan

Skolkulturgruppen ansvarar för de professionella och externa kulturinslagen i förskola och grundskola enligt Emmaboda kommuns skolkulturgaranti i Barn- och ungdomskulturplanen.

Skolkultur hösten 2019

Kulturupplevelser

Förskolan, barn födda 2015-16
Teaterföreställningen Nu är du en höna med Ölands Dramatiska Teater den 21-23 augusti.

Förskolan, barn födda 2014
Besök på The Glass Factory den 23-26 september.

Grundsärskolans träningsklass åk 1-6
Teaterföreställningen Stranden genom Riksteatern. 

Författarbesök

Författare Malin Stehn besöker alla elever i årskurs 5 den 23-24 oktober.

Skolbio

Skolbio för alla elever F-6 den 25 oktober samt 4-8 november.
Se skolbioprogrammet.