Kulturgruppen för
förskola och skola

SKOGEN med Regionteatern

Alla barn och unga i Emmaboda kommun ska bli delaktiga i kulturupplevelser, skapa själva och ges möjlighet till ett upplevelsebaserat lärande i förskolan och skolan

Skolkulturgruppen ansvarar för de professionella och externa kulturinslagen i förskola och grundskola enligt Emmaboda kommuns skolkulturgaranti i Barn- och ungdomskulturplanen.

Skolkultur våren 2023

Kulturupplevelser

Scenkonst för förskolan
Föreställningen SKOGEN 18-21/4

Ett barn går vilse i skogen och möter där en skugga av sig själv. Tillsammans tar de två sig igenom en hinderbana av roliga, oväntade, musikaliska rädslor i form av ljud! Att utmana kladd och vått, höra det burrigaste ljudet av alla, att sakna sin mamma, våga simma i det mörka vattnet, kanske kunna somna ensam och att vara sedd. En berättelse om att möta sina rädslor tillsammans – och bli lite mindre rädd. Detta är en föreställning som tar avstamp i den småländska magiska skogen befolkad av granar och tallar, mörker och ljus, en nyckelpiga och vindens sus.

En historia om att våga utmana sig själv och att övervinna stora som små hinder. Med utgångspunkt från barns egna tankar om rädslor och läskigheter, sammanflätat med ljudvärlden som uppstår, bygger Hedvig Claesson ett musikaliskt äventyr för barn i förskoleålder.
Efter föreställningen får publiken vara med på ett efterarbete tillsammans med Regionteaterns pedagog Linnea. Tillsammans pratar ni och reflekterar kring föreställningen genom lek och rörelse. Lär känner era egna skuggor genom bildpedagogiska övningar!

Scenkonst för förskoleklass, låg- och mellanstadium
KLASSISKT FÖR UNGA
16-17 februari

Ayla Kabaca vägleder den unga publiken i f-klass upp till sjätte klass när de med Camerata Nordica får uppleva några av musikhistoriens mest framstående verk sida vid sida med moderna klassiker från spel- och filmvärlden. Ayla guidar oss in i den levande musikens fascinerande värld och musiker ur orkestern presenterar instrumenten de spelar på. Skräckfilm, dataspel och ett helt litet zoo skymtar förbi i takt med Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Till Klassiskt för unga finns ett pedagogiskt material att ta del av så att såväl lärare som elever kan förbereda sig inför konserten. Läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Åk. 3 kommer att få göra ett besök på The Glass Factory.

Mellanstadiet kommer att få se BARNEN FRÅN LJUDER med Regionteatern Blekinge Kronoberg den 26 april till den 3 maj.

Hur känns det att vara ny? När blir en plats ett hem? Kan man bygga framtiden?

Barnen från Ljuder är en föreställning för mellanstadiet som bygger på dokumentärt material. Med utgångspunkt i intervjuer med barn om deras erfarenheter av att vara ny, på en plats eller i en grupp, utforskar vi hur det är att börja om, att minnas tillbaka och att bygga något nytt.

Det dokumentära undersökandet inför föreställningen baseras på intervjuer, samtal och workshops med barn och vuxna bosatta i Ljuder socken, Lessebo kommun. Lessebo var en av de kommuner som 2015 tog emot flest nyanlända i Sverige, men också en av de platser där en stor del av befolkningen utvandrade till Amerika under 1800-talet. Det är också Vilhelm Mobergs hembygd och det är här hans ikoniska Utvandrarsvit utspelar sig.

Årskurs 7 kommer att ta del av en praktisk workshop på The Glass Factory i slutet av maj.

Författarträff åk 8
Författaren Malin Stehn besöker alla elever i årskurs 8 den 3 maj. De ser dessutom nyinspelningen av filmen UTVANDRARNA som skolbio.

För aktiviteter i satsningen Skapande skola - se länken.

Till toppen